NIKKEI WEEKLY

De neergang van de economie in Azië komt in 1999 tot stilstand. Vier Japanse economische denktanks voorspellen dat de inkrimping van het bruto binnenlands product (bbp) in de lidstaten van de Association of Southeast Asian Nations zal verminderen van negen procent in 1998 tot één procent dit jaar. De daling van het bbp in Zuid-Korea, Taiwan, Singapore en Hongkong van twee procent in 1998 zal dit jaar omslaan in een groei van één procent. Tegelijkertijd zal het groeitempo in China vertragen, omdat de groei van export en de binnenlandse vraag kleiner zullen worden.

Nikkei Weekly constateert dat de crisis in Azië het einde nadert dankzij stabilisering van de munten, de lage rentestand, en de internationale hulpverlening. Het Internationaal Monetair Fonds is één van de sleutel-elementen in de verbetering van de situatie, omdat de instelling de voorwaarden voor financiële hulp versoepelde nadat was gebleken dat strenge toepassing van de regels averechts werkte. Ook het hulpprogramma van Japan en de Verenigde Staten ter waarde van veertig miljard dollar stimuleert het herstel, omdat het de kredietverlening vergemakkelijkt, en omdat het de betrokken landen de gelegenheid geeft structurele economische hervormingen tot stand te brengen.

Maar dat betekent niet dat het allemaal goud is wat er blinkt, want de denktanks voorzien unaniem dat het consumptie- en investeringspeil in 1999 zal blijven stagneren, dat veel productiecapaciteit onbenut zal blijven, en dat de slechte leningen een blok aan het been zullen blijven.

Nikkei Weekly is verkrijgbaar in de kiosk.

http://www.nni.nikkei.co.jp