Nieuw tuinbouwgebied bepleit

Minister Apotheker van Landbouw heeft gisteren een door ruim achthonderd Westlandse tuinders ondertekende petitie ontvangen waarin hij wordt gevraagd de ontwikkeling van een nieuw grootschalig tuinbouwgebied te steunen. Bij Cromstrijen in de Hoeksche Waard is daarvoor een locatie van 400 hectare beschikbaar. Waarschijnlijk beslist het kabinet vrijdag of het tuinbouwgebied er mag komen. Nu is dit nog een open gebied met voornamelijk akkerbouw.

Tegenstanders van glastuinbouw in de Hoeksche Waard willen dat het gebied open blijft. Ook minister Pronk van Ruimtelijke Ordening van de PvdA denkt er zo over. VVD-minister Jorritsma van Economische Zaken is echter voor de glastuinbouwlocatie, net als de provincie Zuid-Holland. (ANP)