Nertsenwelzijn

Het treft mij in het artikel `Strijd om verbod op nertsfokkerij' (18 februari), dat prof. Spruijt van het Interfacultair Centrum Welzijn Dieren, over het zogenaamde Plan van Aanpak – nota bene door de pelsdierfokkers, dús door de belanghebbenden, zelf opgesteld – zegt dat het een ,,duidelijk positief effect op het welzijn van de nertsen heeft'' omdat het ,,het optreden van positief sociaal gedrag bevordert''. Terwijl nertsen van nature solitair levende dieren zijn!!

Dit is weer eens een glashelder voorbeeld van manipulatie van het dier: het (willen) inpassen in óns gedachten- en gedragspatroon, zonder aan de behoeften van het dier recht te doen. Het plan van aanpak heeft mijns inziens dan ook uitsluitend `het verbeteren van het imago van de pelsdierfokkers' ten doel, waarmee het volgens de secretaris van de vereniging van edelpelsdierenfokkers (in hetzelfde artikel) ,,de goede kant opgaat''. Waarvan akte!

Als er werkelijk een democratisch besluit over het al of niet fokken van nertsen in Nederland wordt genomen zal dit negatief moeten uitvallen: 87 procent van de Nederlandse bevolking is tegen. Geen enkel dier verdient het om te lijden louter en alleen terwille van een luxe artikel waaraan geen behoefte (meer) bestaat.