Moeder Teresa sneller heilig

Paus Johannes Paulus II heeft een speciale dispensatie verleend om het proces naar een mogelijke zalig- en later heiligverklaring van Moeder Teresa te versnellen.

Normaal moet iemand vijf jaar dood zijn voordat de lange en ingewikkelde procedure voor een zaligverklaring kan beginnen. Op aandringen van de aartsbisschop van Calcutta heeft de paus ten aanzien van Moeder Teresa, die op 5 september 1997 overleed, een uitzondering gemaakt. De non, die wereldwijde faam kreeg met haar werk in de sloppenwijken, werd al tijdens haar leven als een soort heilige vereerd. Zij heeft in 1979 de Nobelprijs voor de vrede gekregen. Aartsbisschop Henry Sebastian D'Souza van Calcutta kan nu beginnen met het horen van getuigen en het verzamelen van materiaal over het leven van Moeder Teresa. Een van de voorwaarden voor zaligverklaring, de eerste stap op weg naar heiligverklaring, is dat op voorspraak van de betrokkene een wonder moet zijn gebeurd. Meestal is dat een genezing waarvoor artsen geen normale verklaring hebben. De hele procedure neemt meestal jaren, zo niet decennia in beslag, maar gezien het feit dat veel mensen die Moeder Teresa hebben gekend nog in leven zijn, kan het in haar geval sneller gaan.