Mentoren voor etnische ondernemers

Het kabinet wil in de grote steden mentoren aanstellen die startende ondernemers van buitenlandse komaf een handje helpen. De begeleiders moeten ook netwerken van etnische ondernemers gaan opzetten. Het idee komt van de Sociaal-Economische Raad (SER). Het kabinet heeft met het advies ingestemd. Veel bedrijven van allochtonen gaan binnen een jaar na oprichting failliet. Etnische ondernemers kiezen vaak voor risicovolle branches, zoals de horeca en detailhandel. Hun opleiding schiet te kort en hun contacten buiten de eigen groep zijn te beperkt om succes te boeken. Hun inkomen is daardoor te laag, stelde de SER vast. (ANP)