Leiden verbiedt `risicovol' gevecht

Burgemeester J. Postma van Leiden heeft een zogeheten mix-fight-evenement dat op zaterdag 13 maart in de Groenoordhallen zou plaatshebben verboden. Hij verwacht dat deelnemers aan de gevechten, waarbij vrijwel alles is toegestaan, onaanvaardbaar ernstig lichamelijk letsel kunnen oplopen. Ook bestaat volgens Postma het risico dat bezoekers na afloop van de bijeenkomst het gewelddadige gedrag van de deelnemers op straat zullen imiteren. De organisatie M1 Promoties en de stichting The Red Devil hadden het evenement aangekondigd als `geweldsamusement'. Ook voor een kooigevecht dat in april in Nijmegen zou worden gehouden is vooralsnog geen vergunning verleend. De rechtbank in Arnhem vindt het niet nodig om vooruitlopend op een uitspraak van de Raad van State een voorlopige voorziening te treffen.