Hoofdbrekens in Hongkong over immigranten

De regering van Hongkong sluit een wijziging van de grondwet niet uit wanneer het aantal potentiële migranten afkomstig uit het Chinese vasteland niet in de hand is te houden. Dat heeft Regina Ip, de minister van Veiligheid, vandaag in de Wetgevende Raad, het parlement van Hongkong, gezegd.

Ip reageerde op vragen van een raadslid. Onder juristen en in het democratische kamp bestaat grote bezorgheid over de manier waarop de regering van Hongkong heeft gereageerd op, wat even leek op, de eerste constitutionele crisis tussen Hongkong, dat als Speciaal Administratieve Regio sinds juli 1997 deel uitmaakt van China, en het communistisch gezag in Peking.

Sinds de overdracht functioneert Hongkong onder de formule `een land, twee systemen', waarmee het over een hoge mate van autonomie beschikt. Zo is het juridisch onafhankelijk van China als het zaken aangaande Hongkong betreft. Maar China liet zijn onvrede blijken over een uitspraak, eind januari, van Hongkongs Hooggerechtshof. Dat besloot drie kinderen, in China geboren maar woonachtig in Hongkong, een permanente vestigingsstatus te verlenen omdat hun ouders een vestigingsvergunning voor Hongkong hadden. Het Hof voegde aan die uitspraak toe dat het de plicht had de wetten die door Peking zijn ingesteld, maar niet in overeenstemming blijken te zijn met de `Basic Law', de mini-grondwet van Hongkong, ongeldig te verklaren.

Vooral over dat laatste is Peking gevallen. De regering van Hongkong, in een hoek gedreven, vroeg vervolgens om een toelichting, waarop het Hof afgelopen vrijdag heeft gereageerd. Het herriep de uitspraak van eind januari niet, maar erkende wel dat aan het gezag van het Volkscongres, het Chinese parlement, niet getornd mag worden. De crisis tussen Peking en Hongkong leek daarmee zo goed als voorbij. Maar juristen en politici van onder andere de Democratische Partij spreken er schande van.

Onder de bevolking van Hongkong blijkt de juridische betekenis van het gegoochel met woorden niet de grootste zorg. De man in de straat is ongerust over de praktische betekenis van de uitspraak, omdat die de mogelijkheid biedt voor de permanente vestiging in Hongkong van honderdduizenden migranten uit China met een of twee ouders in Hongkong. Onder hen zijn veel volwassenen, die de economie van Hongkong onder grote druk kunnen zetten. In Hongkong is een tekort aan woningen, de sociale bijstand minimaal en heerst grote krapte op de arbeidsmarkt. Volgens minister Ip zullen dergelijke zorgen doorslaggevend zijn voor het ingang zetten van een wijziging van de grondwet. Maar voordat het zover is, dient tweederde van Hongkongs Wetgevende Raad en tweederde van de lokale gedelegeerden in het Chinese Volkscongres voor een wijziging te stemmen.