FAO is optimistisch over bossen

Hoewel de totale hoeveelheid bos in de wereld blijft slinken, is er reden voor optimisme, omdat steeds meer landen maatregelen nemen om hun bossen te beschermen. Dat is de conclusie van het tweejaarlijkse bosbouwrapport van de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

,,Er bestaat een wereldwijde verbintenis om het bosbeheer te verbeteren'', zo staat in het rapport. Steeds meer landen stellen wetten op tegen wild kappen, geven bossen de status van beschermd gebied, voeren technische verbeteringen door in het bosbeheer en stappen over op efficiëntere manieren van houtbewerking.

Desondanks blijkt het totale oppervlakte aan bosgebied in de wereld afnemen. Nu is nog een kwart van het land op de aarde bedekt met bos, maar ieder jaar verdwijnen er ongeveer 11,3 miljoen hectare. Tussen 1990 en 1995 is het totale oppervlakte aan bos met ruim 56 miljoen hectare verminderd. In ontwikkelde landen kwam er negen miljoen hectare bij, maar in ontwikkelingslanden ging meer dan 65 miljoen hectare verloren.

Het rapport bevat een aantal voorbeelden van hoe het groeiend bewustzijn van de rol van bossen in bijvoorbeeld klimaatverandering heeft geleid tot hoopgevend nieuw beleid. In de Filippijnen en China gelden kapverboden in natuurlijke, oude bossen. In Suriname heeft vorig jaar 1,5 miljoen hectare tropisch regenwoud de klassificatie wildreservaat gekregen, waaraan een reeks beschermende maatregelen is verbonden. De FAO wijst er verder op dat in Brazilië, Cambodja, Nieuw Zeeland, Sri Lanka, Thailand en de Verenigde Staten sterke beperkingen of soms een volledig kapverbod is ingesteld in natuurlijke bossen.

De vraag naar bosproducten en bouwgrond zal alleen maar stijgen, voorspelt de FAO, maar het bosbeheer is de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Naast het opstellen van gedragscodes en richtlijnen voor ecologisch verantwoord bosbeheer noemt de VN-organisatie als een positieve ontwikkeling ook de overgang naar het gebruik van aangeplante bossen als bron van hout.

Dit verbeterde beleid is de afgelopen twee jaar doorkruist door enorme branden, op verschillende plaatsen in de wereld. Er zijn op wereldniveau vrijwel geen cijfers beschikbaar over de economische schade en de gevolgen voor het milieu van grote bosbranden. Wel is er informatie over een aantal afzonderlijke branden. In 1997 is in Brazilië meer dan twee miljoen hectare aan tropisch regenwoud door brand vernietigd. In 1997 en 1998 zijn in Indonesië bij branden in Sumatra e Kalimantan miljoenen hectares bos verloren gegaan. Ook in Mexico en Rusland hebben branden veel schade aangericht. De FAO constateert dat veel van deze uitzonderlijk grote branden door mensen zijn veroorzaakt, al hebben droogteperiodes die zijn veroorzaakt door het klimatologische verschijnsel El Niño ze mogelijk gemaakt door normaal vochtige bossen te veranderen in licht-ontvlambare gebieden.

In veel landen zijn bovendien nieuwe ziektes uitgebroken die bossen bedreigen, en in de Verenigde Staten en Canada hebben ijsstormen grote schade aangericht.

Volgende week zullen ministers van landbouw bijeenkomen op het Fao-hoofdkwartier in Rome om te praten over duurzame bosbouw en wereldwijde maatregelen om te proberen het gevaar van bosbranden in te perken.

    • Marc Leijendekker