Ernstige verwijten in paarse coalitie

De coalitiepartijen maken elkaar aan de vooravond van de verkiezingen voor Provinciale Staten ernstige verwijten over het asielbeleid, mogelijke bezuinigingen op de rijksbegroting en de verhoudingen in de coalitie.

Vice-premier Jorritsma waarschuwde gisteravond dat de VVD-ministers ,,uit het kabinet stappen'' als de PvdA de financiële afspraken uit het regeerakkoord loslaat. Zij reageerde op eerdere uitspraken van PvdA-fractieleider Melkert dat de lastenverlichting ter discussie komt als de inkomsten van de overheid teruglopen. Voormalig VVD-leider Bolkestein zei dat Melkert ,,morrelt aan de basis van dit kabinet'' als hij de lastenverlichting van 4,5 miljard gulden op losse schroeven zet.

Melkert zei eerder dat het regeerakkoord ,,geen spoorboekje'' is. Voor de PvdA hebben investeringen in de zorg en het onderwijs voorrang boven lastenverlichting als de inkomsten van de overheid teruglopen.

Bolkestein verweet Melkert daarnaast ,,politieke intimidatie met onaanvaardbare middelen'' over het asielzoekersvraagstuk. De VVD'er doelde op het commentaar van Melkert, die afgelopen donderdag het VVD-voorstel om Bosnische asielzoekers terug te sturen naar hun land kwalificeerde als ,,mensen op transport zetten''. Volgens Bolkestein maakte Melkert zo een associatie met de nazipraktijken tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Melkert noemde de uitlatingen van Bolkestein in een reactie ,,ver beneden de maat''. Melkert: ,,Ik vind dat dit niet kan en trek het me ook persoonlijk aan dat zoiets wordt gezegd.'' VVD-leider Dijkstal concludeerde vanmorgen uit de reactie van Melkert dat deze de associatie met de oorlog niet zo heeft bedoeld. ,,Dat aanvaard ik'', liet Dijkstal via zijn woordvoerder weten. Volgens zijn woordvoerder keurde Dijkstal de uitlating van Melkert wel degelijk scherp af, maar geeft hij er de voorkeur aan niet ,,Pavlov-achtig'' op iedere uitlating van zijn collega-fractieleider te reageren.

Dijkstal had vorige week overigens niet gereageerd toen Melkert zijn uitspraak deed. Gisteren verweet Melkert Dijkstal ,,kilheid'' wegens diens uitlating dat hij bij een keuze tussen bezuigingen op defensie en de zorg voorkeur heeft te bezuinigen op de zorg.

D66 ergert zich aan wat zij noemt de ,,arrogante'' opstelling van de PvdA binnen de coalitie. D66-fractieleider De Graaf noemde gisteren ,,het achteloos terzijde schuiven'' van een voorstel van vice-premier Borst om een staatscommissie oplossingen te laten bedenken voor het asielvraagstuk. Hij ziet bij de PvdA een houding van ,,wij besturen dit land'' en hij vindt dat de coalitie alleen verder kan ,,bij de gratie van gelijkwaardige verhoudingen''.

Melkert verwacht dat de verhoudingen in de coalitie zich na de Statenverkiezingen weer normaliseren.