Crisis in Azië raakt Hunter Douglas niet

Hunter Douglas (raambekledings- en bouwproducten) heeft het afgelopen jaar nauwelijks last gehad van de crisis in Azië. Het bedrijf behaalde er, ondanks een lagere omzet, een hogere winst.

In China steeg zowel de winst als de omzet. Dit land droeg daardoor 55 procent bij aan de totale omzet van Hunter Douglas in Azië. Het bedrijf wist vooral te profiteren van het uitgebreide bouwprogramma voor vliegvelden in China en de miljardeninvesteringen van de Chinese overheid in andere nieuwe infrastructuur.

Niettemin is Azië een van de weinige onzekere factoren in de bedrijfsvoering van Hunter Douglas, zo bleek vanmorgen in een toelichting op de jaarcijfers. Voor dit jaar voorziet bestuursvoorzitter R. Sonnenberg een gematigde groei van de concernwinst.

Hunter Douglas (vooral bekend als producent van Luxaflex) is in tachtig landen actief met 136 sterk lokaal gerichte ondernemingen. Het concern telt over de hele wereld 13.500 werknemers.

Hunter Douglas behaalde vorig jaar een omzet van 2,74 miljard gulden, een stijging van 4,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. De nettowinst steeg het afgelopen jaar met 15,6 procent naar een record van 224,7 miljoen gulden. De winst per aandeel steeg naar 6,10 gulden, vergeleken met de 5,30 gulden in 1997, gecorrigeerd voor stockdividenden. Het bedrijfsresultaat nam vorig jaar toe met 10,2 procent tot 374,3 miljoen gulden. Hunter Douglas behaalde in zijn belangrijkste markten (de Benelux en het Verenigd Koninkrijk) zowel een hogere omzet als winst. Ook in Australië ging de winst ondanks een lagere omzet fors omhoog, vooral door het effect van wisselkoersen.

Door de diversiteit van activiteiten is Hunter Douglas relatief gemakkelijk in staat gebleken eventuele tegenvallers in bepaalde sectoren op te vangen. Het bedrijf is wereldmarktleider op het gebied van raambekledingsproducten en een belangrijke producent van bouwproducten. Verder is Hunter Douglas een grote speler op de markt voor aluminiumhandel via de London Metal Exchange (LME). Tevens neemt het bedrijf voor 15 procent deel in een aluminiumsmelterij in Vlissingen.