Commerciële radio verdeelt paarse coalitie

Binnen de paarse coalitie is tussen staatssecretarissen van PvdA en VVD een conflict ontstaan over de toekomst van commerciële radio in Nederland.

Staatssecretaris De Vries (VVD), belast met telecommunicatie, verzet zich tegen het plan van staatssecretaris Van der Ploeg (Media, PvdA) om volgend jaar tien frequentiepakketten te verkopen, waarvan een deel specifiek bedoeld is voor Nederlandstalige muziek of nieuws. Tijdens een bijeenkomst van de VVD in Boxtel zei De Vries gisteravond dat ze de frequenties zonder voorwaarden op de markt wil brengen.

,,Van der Ploeg moet afblijven van de kleuring van commerciële zenders'', aldus de staatssecretaris. De Vries, die het beheer van de ether in haar portefeuille heeft, wil dat de frequenties aan de hoogste bieder worden verkocht. ,,De overheid moet niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten'', aldus De Vries die zich gesteund weet door een commissie onder leiding van haar partijgenoot Jessurun.

Deze commissie doet onderzoek naar mediaconcentraties en sprak zich in een tussentijds advies vorige week uit voor ongeclausuleerde verkoop. Later deze maand zal het kabinet hierover beslissen.

Staatssecretaris Van der Ploeg is juist een tegenstander van ongeclausuleerde verkoop. Hij vreest dat er dan uitsluitend radiostations als Sky Radio ontstaan, lucratieve zenders die zich richten op de grote massa door alleen populaire muziek te draaien. Terwijl die zenders niet alleen veel reclame-inkomsten binnenhalen, zijn de kosten van dergelijke stations ook buitengewoon laag omdat ze de programmering voornamelijk laten bepalen door computers. Bij een veiling van frequenties zijn deze stations dus in staat veel meer te bieden dan stations met een afwijkende programmering.

Op basis van een onderzoek van adviesbureau KPMG, waarvoor Van der Ploeg opdracht heeft gegeven, neigt de sociaal-democratische staatssecretaris er toe de helft van de frequentiepaketten aan de hoogste bieder te verkopen, en aan de andere helft voorwaarden te stellen. Zo zou er volgens het KPMG-advies in ieder geval een station voor Nederlandstalige muziek moeten komen. Verder denkt KPMG aan twee stations die achteraf moeten aantonen een afwijkende muziekkeuze te hebben geprogrammeerd. Dan mogen ze zelf bepalen of ze zich richten op jazz, klassiek of op andere genres.

De Vries verschilt met Van der Ploeg ook van mening over het aantal pakketten dat op de markt gebracht moet worden. Aan frequenties komt er ongeveer evenveel ruimte vrij als die waarover de publieke omroep nu beschikt.

Alle vijf publieke zenders hebben nu een potentieel bereik van alle Nederlanders, dus 100 procent. Tot woede van grote spelers als Sky en Radio 538 lijkt Van der Ploeg op basis van het KPMGadvies de vrijkomende ruimte te willen verdelen in tien pakketten met een gemiddeld bereik van een kleine 50 procent. De Vries zet in op zeven pakketten met een bereik van zeker 60 procent ieder. Zij vindt dat er grotere stations moeten komen die beter kunnen concurreren met de publieke omroep en met elkaar. De Vries steunt overigens niet het idee van haar partijgenoot Nicolaï in de Kamer. Nicolaï heeft vorige maand voorgesteld de bestaande commerciële zenders bij de veiling korting te geven, omdat zij de bestaande frequenties door hun uitzendingen een meerwaarde hebben gegeven.