Baan komt nog dieper in het rood

Het softwarebedrijf Baan is in het afgelopen jaar nog dieper in de verliezen gedoken dan anderhalve maand geleden is aangekondigd. Baan zegt aanvullende voorzieningen te hebben getroffen, omdat de marktvooruitzichten verder zijn verslechterd.

Dat is vanmorgen bekendgemaakt. Het verlies dat Baan realiseert in het vierde kwartaal komt met een bedrag van 295 miljoen dollar (590 miljoen gulden) 45 miljoen dollar hoger uit dan in januari werd aangekondigd bij de bekendmaking van de voorlopige resultaten over dit kwartaal.

,,Sinds onze voorlopige resultaten is de consensus onder analisten en andere aanbieders dat de vooruitzichten voor 1999 voor de markt voor enterprise resource planning [software voor het reguleren en op elkaar afstemmen van bedrijfsprocessen] verder zijn verslechterd'', aldus bestuursvoorzitter T. Tinsley van Baan Company in een toelichting op de cijfers. ,,Om die reden is het management van mening dat het verstandig is te kiezen voor een voorzichtige benadering waarbij additionele reserves worden aangelegd en voorzieningen worden genomen.''

De omzet van Baan kwam in het vierde kwartaal uit op 131 miljoen dollar (262 miljoen gulden) dat is 11 miljoen dollar lager dan anderhalve maand geleden werd voorzien. In het vierde kwartaal van 1997 behaalde Baan nog een omzet van 215 miljoen dollar.

Baan is somber over de vooruitzichten voor het lopende boekjaar. Analisten verwachten volgens Baan een vertraging van de vraag naar haar software mede door onzekerheid over het millenniumprobleem, toenemende concurrentie en onzekerheid over de economische groei. Baan verwacht dat de resultaten door deze omstandigheden in 1999 negatief beïnvloed zullen worden.

Volgens Baan is de afgelopen najaar aangekondigde herstructurering van het bedrijf grotendeels voltooid. Baan heeft naar eigen zeggen de kosten in vergelijking met het derde kwartaal van 1998 met 20 procent omlaag gebracht. Het aantal personeelsleden, afgelopen najaar nog 6.000, is intussen met duizend gereduceerd. Toch verwacht Baan dat de positieve gevolgen van de reorganisatie pas in het tweede kwartaal van 1999 in de resultaten te zien zullen zijn.

Over heel 1998 heeft Baan een omzet behaald van 736 miljoen dollar. Het verlies over het hele jaar kwam uit op 315 miljoen dollar ofwel 1,59 dollar per aandeel. Afgezien van alle voorzieningen die Baan heeft genomen was het (operationeel) resultaat in 1998 minus 62 miljoen dollar. Op een aandeelhoudersvergadering die voor 18 maart op de agenda staat zal Baan vijf nieuwe leden voordragen voor de raad van commissarissen waaronder voormalig Philips bestuurslid P.J. Everaert.

Het aandeel Baan stond tegen het middaguur met een verlies van 0,50 eurocent op 7,90. Gisteren was de koers van het software-concern al gedaald met 0,30 eurocent.