ABN Amro voorziet winstdaling bedrijven

ABN Amro voorziet sombere tijden voor het Nederlands bedrijfsleven. De bank verwacht dat de gemiddelde winst van grote bedrijven in het lopende jaar met 4 procent zal afnemen. In 2000 wordt op een bescheiden winstgroei van 2 procent gerekend.

Dit stelt ABN Amro in haar maandblad Economisch Perspectief. Met name de teruglopende wereldeconomie en een lastenverzwaring voor werknemers zorgen voor een lager consumptieniveau. In 1997 zag het Nederlands bedrijfsleven de winst gemiddeld met 39,5 procent toenemen. Die winstgroei kreeg vorig jaar al een flinke deuk en ABN Amro gaat, hoewel nog niet alle cijfers bekend zijn, uit van een gemiddelde winstgroei van 4,5 procent.

De bank tekent bij deze prognose aan dat de winstgevendheid van Nederlandse onderneming na enkele goede jaren op een historisch hoog niveau is gekomen. Ook al wordt voor dit jaar een winstdaling voorzien, de financiële positie van de grote ondernemingen blijft echter gezond, aldus ABN Amro.

Dat de winstgroei vorig jaar al is teruggelopen komt overigens niet door het Nederlandse economische klimaat, maar door de buitenlandse activiteiten van het bedrijfsleven. ,,Deze terugval (van 39,5 procent naar 4,5 procent winstgroei) is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de economische verzwakking in Rusland en Azië en een minder gunstige wisselkoersontwikkeling'', aldus de analisten van ABN Amro.

De winstdaling van het lopende jaar wordt allereerst veroorzaakt door de afnemende economische groei in Nederland. Verder bieden de dalende grondstofprijzen (en dus dalende afzetprijzen) weinig mogelijkheden om de winstmarge te verbeteren.

Ook de activiteiten in het buitenland tasten de winstgroei van Nederlandse bedrijven aan. In de 29 (geïndustrialiseerde) Oeso-landen zal de economische groei afnemen van 2,2 in 1998 tot 1,6 procent in het lopende jaar.

Vooral de economische groei in Amerika zal het winstniveau in het lopende jaar bepalen. Voor 1999 geeft de sterke binnenlandse vraag in de Verenigde Staten nog wel ,,een forse impuls'', maar in de loop van dit jaar zal ook de Amerikaanse groei volgens ABN Amro teruglopen. Positief is weer de verwachting dat aan de crisis in Azië op korte termijn een einde komt.