`Zendmast in zee bedreigt veiligheid'

De Werkgroep Noordzee en D66 pleiten voor een noodwet om de bouw te voorkomen van twee grote zendmasten, 35 kilometer uit de kust van het Zeeuwse Walcheren. Het commerciële station Delta Radio wil in mei beginnen met de bouw. Een woordvoerder van de Werkgroep Noordzee zegt dat er ,,geen wettelijke grond is om de masten te verbieden, omdat ze buiten de 12-mijlszone worden aangelegd''.

Hij voegt eraan toe dat de straling van de zenders de scheepvaart, het vliegverkeer, de vissers en de vogels ernstig kan storen. De werkgroep Noordzee en D66 voelen zich gesteund door een aantal adviezen over de masten van de ministeries van Defensie, VROM en Economische Zaken. In die adviezen staat dat er risico's vastzitten aan dergelijke zendinstallaties in de Noordzee. Zo zou de veiligheid van scheep- en luchtvaart in gevaar kunnen worden gebracht.

D66 wil de kwestie deze week opnieuw onder de aandacht brengen bij staatssecretaris M. de Vries (Verkeer en Waterstaat). D66 en de Werkgroep Noordzee vinden dat De Vries tot nog toe te weinig heeft gedaan om de 400 meter hoge masten tegen te houden. De Werkgroep Noordzee waarschuwt voor een precedentwerking. Haar woordvoerder: ,,Als deze masten zomaar kunnen worden gebouwd, kunnen allerlei binnen- en buitenlandse bedrijven met nieuwe plannen komen. We moeten dan vrezen voor ongecontroleerde bouwactiviteiten op zee.''

Radio Delta, dat via de lange golf uitzendingen voor de Engelse markt wil maken, probeerde drie jaar geleden vier zendmasten van 320 meter te laten bouwen op het terrein van Radio Kootwijk. Vanaf het begin hebben de bewoners van Radio Kootwijk, een dorpje op de Veluwe ten westen van Apeldoorn, zich fel verzet tegen de masten. Wegens de straling zou de volksgezondheid in gevaar komen, terwijl elektrische apparaten niet goed meer zouden functioneren. De omwonenden waren bovendien bang voor vervuiling van de horizon.

Koninklijke PTT Nederland (KPN), dat de masten voor Delta Radio zou bouwen, kreeg daarvoor uiteindelijk geen toestemming. De gemeente Apeldoorn weigerde in januari 1998 de benodigde milieuvergunning af te geven, omdat de masten het landschapsbeeld te veel verstoren, ze gevaren opleveren voor de volksgezondheid en een ,,niet-acceptabele hoeveelheid storingen'' bij elektriche apparaten zouden veroorzaken.