Werknemers kunnen sparen voor extra verlof

Werknemers krijgen binnenkort de mogelijkheid hun onbetaald verlof bij elkaar te sparen. Ook mogen vaders twee dagen kraamverlof opnemen en komen er een adoptie- en een zorgverlofregeling.

Dit staat in de nota Arbeid en Zorg van staatssecretaris Verstand (Sociale Zaken) die afgelopen vrijdag in het kabinet is besproken. De nota is tijdelijk aangehouden omdat het kabinet nog geen overeenstemming kon bereiken over het gehele voorstel van de staatssecretaris. De verwachting is dat aanstaande vrijdag een definitief besluit valt over de nota.

De nota is de voorbode van de in het regeerakkoord afgesproken kaderwet Arbeid en Zorg. In die kaderwet moet een ruime verlofregeling voor werknemers gerealiseerd worden. In de wet moeten alle verlofregelingen worden gecombineerd om zodoende tot ,,meer arbeid én meer zorg'' te komen, aldus Verstand. Tevens hoopt het kabinet met het flexibeler maken van de verschillende verlofregelingen het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid terug te dringen.

De spaarregeling in de nota Arbeid en Zorg behelst een regeling waarmee werknemers maximaal 10 procent van hun brutosalaris belastingvrij opzij mogen zetten. Zo wordt een extra stimulans gecreëerd voor werknemers die een periode willen gaan studeren of hun gespaarde vrije tijd willen gebruiken om een familielid te verzorgen. Ook een zogenoemde tijd-voor-tijd-regeling, waarbij vrije dagen worden opgespaard totdat een langere periode vrijaf kan worden genomen, valt onder de spaarregeling in de nota.

Het zorg- en adoptieverlof zijn twee nieuwe regelingen. Het zorgverlof moet het mogelijk maken maximaal tien dagen betaald verlof op te nemen om voor een naaste te zorgen. Zorgverlof kan dus ook via de eerder genoemde spaarregeling worden geregeld. Het adoptieverlof bepaalt dat de beide adoptieouders samen vier weken betaald verlof krijgen na een adoptie.

Omdat sommige voorstellen nogal controversieel worden geacht, stelt Verstand nadrukkelijk dat er ruimte moet zijn voor discussie over de uiteindelijke invulling van de regelingen.

Vooral het gedeeltelijk opheffen van de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders die in de bijstand zitten en jonge kinderen hebben, kan tot commotie leiden.