Waardevolle schat van de Stasi is verdwenen

Waar is het Stasi-goud gebleven? Dat is de prangende vraag die de Berlijners bezighoudt nu bekend is geworden, dat de vroegere veiligheidsdienst van de DDR, de Stasi, in de kelders een waardevolle schat van goud, juwelen en edelstenen had verborgen.

Afgelopen weekeinde maakte een groep Berlijnse onderzoekers de ingrediënten voor deze `Wendekrimi' bekend, zoals het verhaal al heet. De onderzoekers stuitten bij toeval op Stasi-archieven waarin melding werd gemaakt van 112 kisten met goud, sieraden en edelstenen in het gevreesde Stasi-gebouw. Maar de schat is spoorloos verdwenen. In een brief van 12 januari 1990 aan de toenmalige minister van Financiën Uta Nickel wordt uitvoerig gerept over de schat, waarvan waarde op ettelijke miljoenen marken wordt geschat. Nickel maakte deel uit van het kabinet van de laatste minister-president van de DDR, Hans Modrow.

Ook blijkt uit akten, dat de Stasi de kisten en zakken in de onrustige tijd na de val van de muur (9 november 1989) op 21 december 1989 per vrachtwagens naar de Staatsbank van de DDR in de Charlottenstrasse in Berlijn-Mitte heeft laten overbrengen. Toen een maand later, op 15 januari 1990, meer dan 2000 demonstranten de Stasi-centrale in Oost-Berlijn bestormden, waren alle sporen van de schat uitgewist.

Niet alleen is onduidelijk waar de schat is gebleven, ook weet niemand van wie de waardevolle juwelen, goudenstaven en zilver zijn geroofd. Waren ze van gevangen genomen DDR-burgers? Of is de schat nog door de nazi's buitgemaakt en via de Sovjet-bezettingsmacht bij de Stasi beland? Er zitten ook medailles en papiergeld uit het Duitse Rijk tussen.

Volgens de onderzoekers moeten de `daders' nog te traceren zijn. Een van de functionarissen, die destijds bij de staatsbank werkte, is nu actief als advocaat in Potsdam, maar hij zwijgt als het graf. Net als de anderen van wie de namen in de documenten opduiken. De onderzoekers dringen er bij minister van Financiën Oskar Lafontaine op aan de schat te laten opsporen zodat een deel van het gestolen goed alsnog aan de eigenaars kan worden teruggegeven.