Verkoop van Wilton aan YVC duur betaald

Na fel verzet van ondernemingsraden en vakbonden heeft Joep van den Nieuwenhuyzen scheepsreparatiewerf Wilton Feijenoord verkocht aan IJssel Vliet Combinatie. Voor het breken van het verzet heeft hij wel een hoge prijs betaald.

De Rotterdamse haven telt weer een onafhankelijk scheepsreparatiebedrijf minder. Gezien de moordende concurrentie in deze sector lijkt dat op zichzelf geen slechte zaak. De werf Wilton-Fijenoord, ooit ook op scheepsnieuwbouwgebied een grote naam, wordt binnenkort eigendom van de IJssel Vliet Combinatie (YVC) uit Capelle.

Meer dan een jaar heeft het verzet van ondernemingsraden en vakbonden tegen de verkoop van Wilton door eigenaar Joep van den Nieuwenhuyzen aan YVC geduurd. Maar als het een beetje meezit kunnen straks op het Schiedamse werfterrein van Wilton zowel de scheepsreparatie als de nieuwbouw een nieuw leven tegemoet gaan. YVC is van plan nog dit jaar haar eigen reparatieactiviteiten over te hevelen naar Schiedam. Later, naar verwachting in 2001, volgt de scheepsnieuwbouw. YVC werkt nu nog op drie locaties (Bolnes, Capelle en Groot-Ammers). Nadeel van deze vestigingsplaatsen, vooral voor de reparatie, is dat ze allemaal achter de bruggen liggen. Dat bezwaar heeft de Wiltonwerf niet.

Bijna een jaar geleden kocht `bedrijvendokter' Joep van den Nieuwenhuyzen, ook al eigenaar van RDM, het zwaar kwakkelende Wilton op voor een symbolisch bedrag van een paar ton. Van meet af aan maakte de nieuwe eigenaar duidelijk dat hij de reparatiewerf onmiddellijk wilde doorverkopen aan YVC, behalve scheepsreparateur ook bouwer van visserijfabrieksschepen en coasters. De werknemers en de ondernemingsraad van het gedecimeerde Wilton vreesden evenwel voor een nog verder verlies van banen en lagen dwars. En ook de ondernemingsraad van YVC had haar twijfels.

Eind januari besloten Van den Nieuwenhuyzen en YVC de transactie toch door te zetten. De 270 Wilton-werknemers kregen een bonus van 3.000 gulden in het vooruitzicht gesteld als ze akkoord gingen. De ondernemingsraad van Wilton wees dat aanbod verontwaardigd van de hand en dreigde de zaak voor te leggen aan de Ondernemingskamer.

Zover is het niet gekomen. Uiteindelijk werd afgelopen donderdag overeenstemming bereikt, onder meer over werkgelegenheidsgaranties, een ouderenregeling en ook over de bonus van drieduizend gulden per WF-werknemer.

Van den Nieuwenhuyzen en YVC hadden kennelijk haast en zagen op tegen de vertraging en de kosten die een procedure voor de Ondernemingskamer zouden betekenen. Onderhandelaar W.Dijkhuizen van FNV Bondgenoten heeft die haast uitgebuit en er de nodige garanties voor het Wilton-personeels uitgesleept. Zo is onder andere afgesproken dat YVC van eventuele verliezen van Wilton tot het moment van intergratie (waarschijnlijk eind dit jaar) 4 miljoen gulden voor zijn rekening neemt. Maar ook Van den Nieuwenhuyzen moet bloeden. Hij heeft zich bereid moeten verklaren tot de vorming van een garantiefonds van 2,5 miljoen, bestemd voor afvloeiingsregeling van Wilton-personeel in het geval dat de doorstart uiteindlijk toch mocht mislukken. Van den Nieuwenhuyzen zal voor het bedrag een bankgarantie moeten afgeven.

De angst van het Wilton-personeel voor inlijving door YVC werd vooral ingegven door de BV-structuur die deze werf voor het over te nemen Wilton voorstelde. In één BV worden de werknemers en de activiteiten ondergebracht en in de andere het onroerend goed. De OR van Wilton zag hierin de dreiging dat in het geval van tegenvallers heel makkelijk tot ontslag van Wilton-werknemers zou kunnen worden overgaan.

Bestuursvoorzitter P. Pellenaars van Wilton-Fijenoord Holding is blij met de overeenkomst. Hij neemt niemand iets kwalijk. ,,De ondernemingsraad heeft natuurlijk met Wilton-Fijenoord een lange historie meegemaakt van een bloeiend bedrijf waar zo'n 7.000 man hebben gewerkt, dat werd afgebouwd tot 270 man. Zij zagen nog andere mogelijkheden dan deze overname door YVC, maar wij hebben dat nooit gezien. Ik ben blij dat uiteindelijk iedereen verstandig is geworden.''

Van Wilton-Fijenoord behoudt Joep van den Nieuwenhuyzen nu alleen nog de reparatie- en offshorewerf Verolme Botlek plus de afdeling die onderdelen levert voor de twee onderzeeboten die Wilton aan Taiwan heeft geleverd. Het bedrijf staat op kostbare eigen grond. Dit in tegenstelling tot de grond van de Wiltonwerf in Schiedam die eigendom is van de gemeente.

    • Ben Greif