Rijksacademie zelfstandig

De ministerraad heeft ingestemd met de verzelfstandiging van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten (RABK), tot nog toe onderdeel van het ministerie van Cultuur. De Rijksoverheid wil uitvoerende taken zoveel mogelijk afstoten. De RABK is één van de laatste culturele instellingen die wordt geprivatiseerd. De RABK biedt jonge kunstenaars voor twee jaar begeleiding en faciliteiten bij hun verdere ontwikkeling en looft ook de jaarlijkse Prix de Rome uit. De RABK blijft als zelfstandige Stichting voortbestaan en zal worden gesubsidieerd op basis van de Wet op het specifiek cultuurbeleid. Het karakter van de academie blijft hetzelfde. (ANP)