Nieuwe CAO voor Duitse ambtenaren

De ruim drie miljoen werknemers in de Duitse overheidssector krijgen dit jaar een loonsverhoging van 3,1 procent. Dat gaat de staat tenminste 6 miljard mark kosten, twee keer zoveel als in de ontwerp-begroting voor dit jaar was voorzien.

Zaterdag bereikten de vakbond ÖTV (Öffentlichte Dienste, Transport und Verkehr) en de bond voor hoger- en middelbaar personeel DAG (Deutsche Angestellten-Gewerkschaft) een akkoord met de overheid over de CAO. De loonsverhoging zal in april ingaan en geldt voor 15 maanden.

De ÖTV had 5,5 procent geëist en verscheidene waarschuwingsstakingen gehouden om de eisen kracht bij te zetten. Net als de machtige metaalbond IG Metall dreigde de ÖTV met een algehele staking als er geen structurele loonsverhoging voor het personeel zou worden bereikt. De ÖTV voelde zich gesterkt door de royale salarisstijging, die de metaalwerknemers na wekenlange waarschuwingsstakingen in de wacht hadden gesleept van 4,2 procent.

ÖTV-voorzitter Herbert Mai toonde zich over het bereikte resultaat tevreden. Maar de oppositionele FDP-voorzitter Wolfgang Gerhardt en de CDU/CSU uitten scherpe kritiek op de salarisverhoging. Volgens Gerhardt is de loonstijging van 3,1 procent voor de overheidssector veel te hoog gezien de tegenvallende economische groei. Friedrich Merz, vice-voorzitter van de CDU/CSU-fractie, meende dat de werkgevers harder hadden moeten onderhandelen. Minister Otto Schily van Binnenlandse Zaken heeft zich volgens Merz het `vel over de oren' laten halen.

Volgens FDP en CDU wordt de situatie op de arbeidsmarkt door dergelijke hoge loonafspraken alleen maar verscherpt. De Beierse minister voor Financiën Faltlhauser noemde het akkoord een te groot ,,offer op het altaar van het Bündnis für Arbeit van kanselier Gerhard Schröder''. Ook de minister van Financiën Georg Milbradt uit Saksen sprak van een ,,betreurenswaardig akkoord''. Hij had liever een akkoord met een 1 voor de komma, gezien de deplorabele financiële situatie in veel deelstaten. Vorig jaar al kondigde de Duitse vakbeweging het `einde der bescheidenheid' aan op het gebied van de loonpolitiek. De bonden zijn de loonmatiging van de laatste twee jaar beu. In de chemie eisen de bonden 5 tot 5,5 procent en in de bank- en verzekeringsbranche 6 tot 6,5 procent.

Volgens economische experts zullen de hoge salarisafspraken in Duitsland de weerstand van de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente verder te verlagen alleen maar groter maken. ECB-voorzitter Wim Duisenberg heeft al laten weten dat een verdere verlaging van de toch al lage rente er voorlopig niet inzit. Dit tot grote irritatie van Oskar Lafontaine, de SPD-minister van Financiën, die opnieuw heeft gepleit voor renteverlaging als antwoord op de tegenvallende groei voor dit jaar. De groei in Duitsland wordt dit jaar op 2 procent geraamd.

    • Michèle de Waard