Nieuw netwerk vertraagd

De invoering van een landelijk digitaal communicatiesysteem voor politie, brandweer, ambulancediensten en marechaussee dreigt opnieuw vertraging op te lopen. Bij ongewijzigd beleid vallen de kosten voor het nieuwe systeem ruim 300 miljoen gulden hoger uit dan de begrote 1 miljard. Staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken) wil bij een proef in de regio Amsterdam laten onderzoeken hoe de kosten omlaag kunnen worden gebracht. Hierna zal pas worden beslist over de landelijke invoering van het nieuwe communicatiesysteem.

Op dit moment maken politie, brandweer, ambulancediensten en marechaussee gebruik van zo'n honderd verschillende radionetwerken. Hierdoor kunnen medewerkers van verschillende hulpdiensten niet rechtstreeks met elkaar communiceren. Als een brandweercommandant wil praten met een agent, moet hij eerst contact zoeken met zijn meldkamer, die de politiemeldkamer belt.

Het zogenoemde C2000-project voorziet in de invoering van één landelijk radio-en datanetwerk, waarop alle hulpdiensten zullen zijn aangesloten. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat het project uitvoert, is de invoering van het landelijke netwerk van vitaal belang voor de hulpverlening bij rampenbestrijding.

De afgelopen twee jaar liep het project al vertraging op door onenigheid tussen Binnelandse Zaken en leverancier TetraNed, een consortium van KPN Telecom, Getronics en Motorola over de leveringsvoorwaarden. Omdat er ook technische problemen leken te bestaan liet staatssecretaris De Vries vorig jaar een reeks contra-expertises uitvoeren. Hieruit bleek dat het systeem veel duurder uitvalt dan is begroot.

De aanvankelijke investering voor het C2000 systeem was geraamd op 1 miljard gulden. Volgens berekeningen van het accountantsbureau Price, Waterhouse en Cooper zal dit bedrag bij ongewijzigd beleid met 300 miljoen gulden worden overschreden. Verder vallen de begrote jaarlijkse exploitatiekosten van 80 miljoen gulden twee keer zo hoog uit als verwacht. Volgens een woordvoerder van het ministerie zijn de kosten van een dergelijk groot project ,,altijd moeilijk te beheersen''.