`Niet direct permanente vergunning'

Asielzoekers die worden toegelaten tot Nederland, moeten niet langer direct een permanente verblijfsvergunning krijgen. PvdA-fractievoorzitter Melkert wil hun de eerste drie jaar een tijdelijke vergunning geven, die daarna kan worden omgezet in een permanente status.

De coalitiepartijen VVD en D66 hebben hierop instemmend gereageerd.In het regeerakkoord spraken de drie partijen afgelopen zomer af de huidige verblijfsvergunningen terug te brengen tot twee statussen; een permanente vergunning voor `echte' vluchtelingen en een tijdelijke vergunning voor asielzoekers die niet terug kunnen keren naar hun land van herkomst. De passage leidde indertijd tot onenigheid tussen vooral PvdA en VVD; de liberalen wilden een, tijdelijke, verblijfsvergunning voor alle asielzoekers.

Staatssecretaris Cohen (Justitie), die op dit moment werkt aan een herziening van de Vreemdelingenwet, zou echter voelen voor een tijdelijke status voor alle asielzoekers. Veel asielzoekers die een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen, procederen door om een status met meer rechten te krijgen. Dat leidt tot lange wachttijden en overbelasting van de rechterlijke macht. In het regeerakkoord is afgesproken te onderzoeken hoe doorprocederen van de ,,ene naar de andere status'' kan worden voorkomen.

De fractie van de PvdA moet zich overigens nog over het plan uitspreken. De PvdA-woordvoerders Middel en Albayrak zijn voorstander, zo liet Middel vanochtend weten. Overigens zijn de partijen het oneens over de rechten die aan zo'n tijdelijke status zijn verbonden. PvdA en D66 willen in ,,bepaalde gevallen'' gezinshereniging toestaan, de VVD wil dat niet.

Over eerdere uitspraken van Melkert om alle uitgeprocedeerde asielzoekers op straat te zetten, ook als hun land weigert hen terug te nemen, is in de fractie van de PvdA onenigheid ontstaan. In het PvdA-vlugschrift keert het Kamerlid Arib zich hier tegen. Ze vindt bovendien dat ,,dit soort debatten zorgvuldig moeten worden gevoerd, buiten verkiezingstijd''.

Directeur T. van Lieshout van de Stichting Rechtsbijstand Asiel zei gisteren voor de Ikon-radio dat de discussie over het aantal asielzoekers en de maatregelen om hun komst te beperken, op dit moment ,,doorslaat''. Justitie houdt volgens hem het verwachte aantal asielzoekers (ruim zestigduizend in 1999) kunstmatig hoog. Een woordvoerder van het departement noemt dit ,,volstrekte onzin''. In januari meldden zich 3550 mensen voor asiel; in januari vorig jaar waren dat er 3.080.