Mens en Bedrijf

P.W.A. Veld is benoemd tot plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Veld is sinds 1998 werkzaam bij SZW als directeur toezicht.