`De Griekse eer is nu genoeg geschonden'

De Griekse regering, doelwit van scherpe kritiek sinds zij Koerdenleider Öcalan aan de Turkse overheid verspeelde, heeft nu componist Mikis Theodorakis aan haar zijde gekregen.

De Griekse componist Mikis Theodorakis is zaterdag de socialistische Griekse premier Simitis en diens voormalige minister van Buitenlandse Zaken Pángalos op spectaculaire wijze te hulp geschoten. Dezen waren dezelfde middag het doelwit geworden van felle beschuldigingen uit de mond van Dilan Külüc, secretaresse van de door de Turken gedetineerde Koerdenleider Abdullah Öcalan. Op een persconferentie in een Atheens hotel had mevrouw Külüc betoogd dat Simitis en Pángalos hadden deelgenomen aan een internationaal complot van de geheime diensten van de Verenigde Staten, Israel, Turkije en Kenia om de Koerdenleider in Turkse handen te krijgen. Daartoe had Pángalos al weken tevoren Nairobi bezocht. Ook vertelde zij dat er tevoren op het vliegveld van Korfu een ongeluk was geënsceneerd dat Öcalan bijna het leven had gekost.

Dilan Külüc was een dag eerder samen met twee andere vrouwelijke PKK-functionarissen in een succesvolle operatie onder toezicht van de nieuwe Griekse minister van Buitenlandse Zaken Jorgos Papandreou uit Nairobi naar Athene overgevlogen, maar verzuimde hiervan melding te maken op haar persconferentie. Theodorakis noemde dit ,,een misdaad van ondankbaarheid'', maar hij betoogde voornamelijk dat het voor alle Grieken ondenkbaar was dat Pángalos en Simitis hadden deelgenomen aan een verraderlijk complot met de genoemde geheime diensten. Geëmotioneerd riep hij dat Griekenlands eer in deze affaire nu genoeg was aangetast en dat alle Grieken zich moesten verenigen om zich tegen zulke waanzinnige beschuldigingen te verweren. Het Griekse volk had altijd partij gekozen voor slachtoffers en tegen aanvallers. Hij beschuldigde ook drie oppositiepartijen van rechts en links die op grond van Külüc' – totaal onbewezen – beschuldigingen het aftreden van Simitis eiste.

Theodorakis maakte als klap op de vuurpijl bekend dat hij en zijn orkest zich zullen onthouden van deelname aan het gigantische concert dat vanavond op Athenes Plein van de Grondwet zal worden gegeven door ruim 180 kunstenaars uit solidariteit met het Koerdische volk. Ook Theodorakis' vaste zangeres, Maria Farandouri, heeft intussen besloten weg te blijven, maar de meeste anderen zullen wel komen. ,,Wij eindigen vast en zeker met liederen van onze geëerde leermeester Theodorakis'', aldus de jonge zanger Dionysios Tsaknis.

Külüc zei in een sarcastische reactie dat Theodorakis een groot componist was, maar nog nooit voor de Koerdische zaak was opgekomen. Hij koesterde namelijk de `Ipekci-prijs voor Grieks-Turkse vriendschap' die hij ooit had ontvangen.

De belangrijkste functie van zijn uitval – die op de televisie bijna een half uur in beslag nam – is intussen dat zij als katalysator kan werken voor de verdoving waarin de Grieken na de dramatische gebeurtenissen in Nairobi zijn vervallen. Alleen al het vermoeden dat zij het zijn die de Koerdenleider aan Turkije hebben uitgeleverd heeft de Grieken verzuchtingen in de mond gelegd als ,,dan kunnen we beter collectief zelfmoord plegen''.

Sinds `Nairobi' is er in dit land nauwelijks over iets anders gepraat, hetgeen werd versterkt door de droeve beelden van de gevangen leider uit Turkije en de tot nu toe erbarmelijke rechtsgang. Het eerste gunstige nieuws kwam gisteravond uit de mond van een van Öcalans Turkse advocaten, die zei dat zijn cliënt had verklaard, te zijn uitgeleverd door de Keniaanse autoriteiten – en dus niet door Grieken.

Theodorakis' geste kan de gestage terugval in populariteit helpen afremmen die vooral sinds Nairobi Simitis' deel was geworden. De rechtse oppositiepartij Nieuwe Democratie ligt in opiniepeilingen nu 6 procent voor, maar nog gevaarlijker is het gemurmureer binnen zijn eigen PASOK van lieden die niet onder de indruk zijn van de gunstige cijfers inzake de economie, maar vinden dat de premier ,,Griekenlands zelfrespect onderuit haalt''. Bij het vijfde partijcongres op 18 maart zal blijken of Simitis' positie binnen zijn eigen partij gevaar loopt. De parlementaire enquête over `Nairobi' die is aangekondigd, zal dan echter nog lang niet zijn afgesloten.