Bezorgdheid over geweld in Kosovo

In diplomatieke kringen groeit de vrees dat het oplaaiende geweld in Kosovo een vredesregeling in de weg zal staan. Dit weekeinde hebben de Serviërs èn het Kosovo Bevrijdingsleger (UÇK) de tegenpartij aangevallen.

Diplomaten vrezen dat de gevechten escaleren tot strijd op dermate grote schaal dat de in Rambouillet geboekte resultaten teniet zullen worden gedaan en het bij de vervolgconferentie op 15 maart niet lukt, die vooruitgang om te zetten in een vredesakkoord.

De Serviërs doen, in de woorden van een Westerse diplomaat, ,,alles om de indruk te wekken dat ze zo snel mogelijk [door de NAVO] gebombardeerd willen worden''. Onder het mom van wintermanoeuvres hebben politietroepen en legereenheden dorpen gebombardeerd in het noorden en het zuiden van Kosovo. In het zuiden werden duizenden Albanese dorpelingen op de vlucht gejaagd. Toen ze probeerden naar Macedonië te vluchten, werden ze tegengehouden. Later werd een aantal van hen de grens over gezet, terwijl anderen zich in het grensgebied verspreidden. In Skopje is de verdenking geuit dat de Serviërs Macedonië willen opzadelen met een groot vluchtelingenprobleem.

De Serviërs gingen ook dit weekeinde over tot pesterijen tegen de OVSE-waarnemers die in Kosovo toezien op een bestand. Aan de grens met Macedonië werden auto's van waarnemers tegengehouden door douaniers, die de auto's wilden doorzoeken, hetgeen een schending is van de diplomatieke status van de waarnemers. Uiteindelijk moesten de waarnemers rechtsomkeert maken.

Ook verplaatsingen van legereenheden buiten Kosovo baren de diplomaten zorgen. Bij Niš in het zuiden van Servië zijn vijftien pantserwagens met militairen, vijftien stuks luchtdoelgeschut en vijftien kanonnen waargenomen die richting Kosovo rijden.

Ook het UÇK ging het afgelopen weekeinde over tot offensieve acties. Bij Gajre, in het zuiden, liep een Servische politiepatrouille in een UÇK-hinderlaag, waarbij een politieman werd gedood en vier anderen werden gewond. Zaterdag legde het UÇK een hinderlaag voor een Servische politiepatrouille nabij Krivovo, ten westen van Priština. Daarbij werd een politieman gedood. Een UÇK-aanval was gisteren nabij Djakovica aanleiding voor een Servische tegenaanval, waarbij een Albanees werd gedood. In Priština werd een café van Albanezen vanuit een auto beschoten. Twee Albanezen werden gedood. (Reuters, AFP, AP)