Apotheker: 200 mln extra voor varkens

Minister Apotheker (Landbouw) trekt 200 miljoen gulden extra uit voor het opkopen van varkensrechten. Dat zei hij gisteren in het televisieprogramma Buitenhof.

Apotheker zal het geld gebruiken om de tweede korting op de varkensstapel overbodig te maken. In de Wet herstructurering varkenshouderij staat dat varkenshouders twee keer tien procent van hun varkensstapel moeten inleveren om aan de gestelde milieudoelen te voldoen. Met de extra 200 miljoen, die bovenop de al gereserveerde 475 miljoen gulden komt, hoeven varkenshouders de tweede korting niet meer door te voeren. Boeren die willen stoppen met hun bedrijf kunnen hun varkensrechten aan de overheid verkopen.

De methode van een algemene korting zonder schadevergoeding, zoals oorspronkelijk in de wet stond, kwam vorige week door een uitspraak van de rechter ter discussie te staan. De eerste korting ging daarmee van de baan, totdat het ministerie een schadevergoeding voor de afgenomen rechten heeft ingesteld of heeft aangetoond dat het afnemen van deze rechten niet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het ministerie is overigens tegen deze uitspraak in beroep gegaan. Niet duidelijk is nog of de 200 miljoen uit de algemene middelen zal worden betaald.