Waarheidsqueeste

Bastiaan Bommeljé beweert in zijn betoog `Waarheidsqueeste Bijlmerenquête verhult werkelijkheid' (NRC Handelsblad, 23 februari), dat de media in het dilemma tussen waarheid en werkelijkheid lang niet altijd en lang niet altijd automatisch kiezen voor de werkelijkheid. Zijn advies is dan ook het zorgvuldig in kaart brengen van de werkelijkheid, in plaats van `onthullende berichtgeving'.

Maar wat is dé werkelijkheid? Bestonden de vrachtdocumenten die de heer Nix heeft meegenomen uit 5 blaadjes of uit een pakket van 5 centimeter? Is de werkelijkheid dat twee medewerkers van El Al op de ramplek zijn geweest of is de werkelijkheid, volgens J. Plettenberg en D. Nix, dat zij daar niet zijn geweest? Weegt `de werkelijkheid' op papier zwaarder dat de werkelijkheid volgens de verhoorders?

In mijn optiek komt door de tegenstrijdige verklaringen ook `de werkelijkheid' onder zware druk te staan. Het vermogen van de commissie beperkt zich daarom tot de taak om als rechter `een waarheid' te formuleren. De media kunnen niet meer doen dan de verschillende interpretaties van `de werkelijkheid' weergeven; het is aan de lezer om hier weer `een waarheid' uit te formuleren.

    • Elly de Boer