Toon Kortooms

In de necrologie (NRC Handelsblad, 6 februari) van de schrijver Toon Kortooms zijn enkele fouten geslopen.

De roman Dorp aan de rivier geschreven in 1934 door Anton Coolen beschrijft het optreden van dokter Van Taeke, een romantische weergave van het leven van Jacob Wiegersma, huisarts in Lith. Deze Jacob leefde van 1863-1931. Het boek van Kortooms gaat over een andere dokter en wel over Hendrik Wiegersma, die leefde van 1891-1969, huisarts en kunstschilder in Deurne en zoon van Jacob. De in de krant genoemde Friso Wiegersma was een zoon van Hendrik.

Van de roman van Anton Coolen verscheen in 1997 de 40ste druk, geannoteerd door H.T.M. van Vliet.

Dat Hendrik Wiegersma zowel Antoon Coolen als Toon Kortooms van stof voorzien heeft, is een andere zaak.

    • G.J. Bremer