Provinciale Staten 2

W. Derksen gaat niet in op het belang van de provincie in vroeger tijden. Dat is zijn goed recht, maar het is niet handig om het historisch aspect te elimineren. De geschiedenis met de droeve bestuurlijke historie rond de stadsprovincies moet toch hebben geleerd dat mensen kennelijk hangen aan het idee van een stad, aan het idee van een provincie. Het opheffen van bijvoorbeeld de province Friesland zou hoogstwaarschijnlijk een enorm kabaal veroorzaken. Het willen splitsen van Rotterdam leverde een vreedzaam volksoproer op.

Heel anders ligt het volgens mij ten aanzien van de besturen. Daar hangen de mensen niet zo aan. Zo zou bijvoorbeeld best geprobeerd kunnen worden de drie noordelijke provincies te laten bestaan, maar ze één bestuur te geven. Rotterdam met omgeving kan zeer goed stadsprovincie worden met zware bevoegdheden voor de provincie en daaronder een vederlichte ongedeelde gemeente Rotterdam.

Volgens Derksen is Nederland te klein geworden voor provincies. Als gevolg van de globalisering krijgen de schaalverschillen binnen nationale staten steeds minder betekenis. Dat lijkt mij een onjuiste constatering. Enerzijds wordt globalisering niet zelden overschat, anderzijds neemt de belangstelling voor de eigen regio op allerlei gebieden juist sterk toe.

Derksen stelt dat ook de ontwikkeling naar het zogenoemde onderhandelende bestuur de positie van de provincies heeft aangetast. Bij `onderhandeld bestuur' krijg ik dezelfde kleffe smaak in de mond als bij gedogen. Hoe kan Derksen denken dat de provincie kibbelende gemeenten op een lijn krijgt als niet in laatste instantie door die provincie kan worden gezegd: ,,en zo gaat het''?

Zonder dat ik allerlei politiek correcte omhalen hoef te maken kan toch wel gesteld worden dat in de overheidsorganisatie boven en onder moeten bestaan wil het geheel niet een zootje ongeregeld worden? Het voorstel tot afschaffing van de verkiezingen voor Provinciale Staten is dan ook heel ongelukkig; wel wordt het hoog tijd om de bestuurlijke organisatie van Nederland eens behoorlijk op poten te zetten.

    • J.Th. Degenkamp