Letterenvisitatie

Bastiaan Bommeljé overtuigt met zijn betoog dat waarheid iets anders is dan werkelijkheid - overigens in de filosofie een al wat ouder inzicht - en dat een complexe werkelijkheid als de Bijlmerramp daarvan een goed voorbeeld is (NRC Handelsblad, 23 februari). Maar de ene beschrijving van de waarheid is nu eenmaal beter dan de andere, bijvoorbeeld omdat hij bruikbaar is of herkenbaar voor anderen.

Wat Bommeljé echter over de visitatie van de universitaire letterenfaculteiten schrijft, raakt kant noch wal. Weinigen zullen het verspilde centen noemen dat de universiteiten jaarlijks een kleine 2 miljoen gulden uitgeven om te controleren of de ruim 6 miljard gulden investering door de Nederlandse belastingbetaler in het opleiden van studenten en het doen van wetenschappelijk onderzoek goed zijn besteed.

Dat is 0,3 promille besteed aan kwaliteitszorg; misschien wel veel te weinig, want de EU zet 1 procent, dus 30 keer zo veel, opzij voor het evalueren van de Europese kaderprogramma's voor onderzoek. Aan de omvangrijke letterenvisitatie hebben de universiteiten 1,1 miljoen uitgegeven. Bommeljé is zo vrij geweest om dat bedrag met vier te vermenigvuldigen, zonder duidelijk te maken waar deze rekensom op berust.

Dat tijdens die visitatie wetenschappelijke publicaties onvindbaar bleken of de betreffende commissie iets gezegd zou hebben over de in het geheel niet bestaande letterenopleiding aan de Universiteit Twente, zuigt Bommeljé trouwens uit zijn duim. Hier staat geen `interessante mix' van halve en vermeende waarheden; hier staat gewoon onzin.

    • Frans van Steijn