`Koerden vrijuit'

De Koerden die de residentie van de Griekse ambassadeur bezetten is in de ochtend van 16 februari door de politie vrijlating aangeboden van ,,alle aangehoudenen''. Dit in ruil voor de gegijzelde ambassadeursvrouw, haar zoon en de au pair.

Dit valt af te leiden uit het `chronologisch overzicht gang van zaken operationele driehoek voor Den Haag', een logboek van politie, justitie en Haags gemeentebestuur over de bezetting. Na uren verder onderhandelen, waarin steeds nieuwe eisen van de Koerden volgden, stelde de driehoek aan het eind van de middag alsnog vast ,,dat van een vrije aftocht geen sprake kan zijn'', omdat de wet ,,aan alle kanten is overtreden''.

De Haagse persofficier S. Hors-tink stelde deze week dat de onderhandelaars volgens hun procesverbaal ,,nimmer'' hebben gezegd dat ,,men (...) zou worden heengezonden''. De Duitse Europarlementariër J. Sakellarrio die in de laatste uren van de gijzeling bemiddelde, schreef aan de advocaten van de Koerden dat de afspraken voor het beëindigen van de bezetting zijn geschonden.

Volgens hem was overeengekomen dat de Koerden hun naam zouden opgeven, om na verhoor te worden vrijgelaten. Uiteindelijk zijn alle tweehonderd Koerden vastgezet.

KOERDEN: pagina 3

    • Margriet Oostveen
    • Koen Greven