Feestje voor de NAVO

Met een feestelijke televisiebrug en een goed glas champagne hebben Tsjechië en Polen gisteravond hun voorbereiding voor het NAVO-lidmaatschap afgerond. Om kwart voor zes precies splitsten de schermen van de staatstelevisie in beide landen zich in tweeën en konden de kijkers zien hoe hun presidenten de toetredingsdocumenten ondertekenden. ,,De ondertekening van deze protocollen is van historisch belang'', hield een vermoeide Václav Havel de aanwezigen op de Praagse burcht voor. ,,Niet zozeer voor ons, maar voor ons nageslacht. In tien jaar tijd hebben we ons de waarde van de democratie eigen gemaakt'', aldus de Tsjechische president voordat hij onderbroken werd door een anti-NAVO-actvist. De man, die zich had voorgedaan als cameraman, zette tijdens de plechtige woorden van de president een fluitje aan de mond en stak een kaart in brand met daarop het logo van de NAVO. Nadat de man verwijderd was, maakte Havel zijn korte rede af.

,,Vandaag de NAVO, morgen de Europese Unie'', riep de Poolse president Aleksander Kwasniewski vervolgens vanuit de Zuilenzaal in het Poolse presidentiële paleis, waar ooit het Warschaupact werd ondertekend. Kwasniewski onderstreepte dat met de toetreding van Polen, Hongarije en Tsjechië tot de NAVO, geen einde mag komen aan de uitbreiding van het bondgenootschap. Polen wil de deur open houden voor met name de Baltische landen. President Arpád Göncz van Hongarije ontbrak op het Midden-Europese televisiefeestje wegens verplichtingen in Australië, maar het publiek kon op een filmpje zien dat ook hij zijn handtekening heeft gezet.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de drie landen zullen de toetreding op 12 maart formeel afronden in Independence, Missouri, in de Verenigde Staten, geboorteplaats van Harry Truman, 50 jaar geleden grondlegger van de NAVO.