EEN ZWANGERSCHAP 1,5 TOT 2 JAAR NA BEVALLING LEVERT GEZONDSTE BABY

Kinderen kunnen het beste 18 tot 23 maanden na de geboorte van hun oudere broer of zus worden verwekt. Ze hebben dan de kleinste kans op een vroeggeboorte (voor de 37ste week), een groeiachterstand in de baarmoeder of een laag geboortegewicht (lichter dan 2500 gram). Is de moeder binnen een half jaar na de bevalling weer zwanger geworden, dan heeft de baby 30 tot 40% meer kans op deze complicaties. Voor kinderen die meer dan tien jaar na de voorgaande bevalling zijn verwekt, is er een bijna 100% hogere kans. (New England Journal of Medicine, 25 febr)

Amerikaanse onderzoekers trokken deze conclusies na analyse van de gegevens van ruim 170.000 kinderen, tussen 1989 en 1996 in Utah geboren.

Een extreem kort zwangerschapsinterval (<6 mnd) werd vaker dan het gemiddelde interval gezien bij vrouwen jonger dan 19 jaar. Een lang interval (>10 jaar) juist bij oudere vrouwen (ouder dan 40). Onder de vrouwen die heel jong of oud kinderen kregen waren er meer dan gemiddeld ongehuwd, rokend of laagopgeleid. Een statistische aanpassing wees uit dat deze bijkomende omstandigheden de onderzoeksresultaten niet vertekenden.

Dat een kort zwangerschapsinterval een verhoogd risico voor de baby met zich meebrengt, was uit voorgaande studies al gebleken. Voedingstekorten en stress na de bevalling worden wel genoemd als mogelijke oorzaken, maar een sluitende verklaring ontbreekt. Dat geldt helemaal voor het in dit onderzoek gemeten verhoogde risico na een lang zwangerschapsinterval.

Er zijn redenen om de resultaten van deze studie enigszins te relativeren, zoals blijkt uit het redactionele commentaar bij het artikel. Het onderzoek geeft geen antwoord op de vraag of een afwijkend zwangerschapsinterval de oorzaak is van de slechtere zwangerschapsuitkomsten. Mogelijk zijn er andere omstandigheden in het spel, die de onderzoekers niet in de statistische aanpassing hebben betrokken. Een verminderde vruchtbaarheid bijvoorbeeld, die zowel een langer gemiddeld zwangerschapsinterval als meer vroeggeboorten tot gevolg heeft.

Deze kanttekeningen nemen niet weg dat vrouwen er goed aan doen hun zwangerschappen bewust te plannen, concluderen onderzoekers en commentator eensgezind, en dat zorgverleners hen daarover moeten informeren.

(Mariël Croon)