DIEPTE-LEREN

In het artikel `De wil om de wereld te begrijpen' in W&O van 23 januari werd beschreven hoe hoogbegaafde kinderen in Groningen in de gelegenheid werden gesteld om, tijdens speciale extra lesuren, verdiepend te leren. Gesteld werd dat dit in het normale basisonderwijs niet mogelijk was vanwege de nadruk op het op commando kunnen reproduceren van beperkte, oppervlakkige lesstof. Vanuit de ervaring met mijn zoon, die in Hoofddorp de Freinetschool bezoekt, wil ik graag enkele kanttekeningen maken.

Het verdiepend leren, uitgaand van de natuurlijke nieuwsgierigheid van het kind, staat centraal in de methodiek van het Freinet-onderwijs. Op Freinetscholen over de hele wereld is deze manier van onderwijs geven dagelijkse kost, zonder dat kinderen eerst het stempeltje 'hoogbegaafd' hoeven te hebben.

De methode hoeft niet beperkt te blijven tot de cognitieve ontwikkeling, maar kan eveneens met succes worden toegepast op het ontwikkelen van vaardigheden op andere terreinen, bijvoorbeeld sociale en artistieke. Nieuwsgierigheid is niet een kenmerkende eigenschap van hoogbegaafde kinderen; eerder is er sprake van een houding, die bij elk kind ontwikkeld en gestimuleerd kan worden. De methode kan bij vrijwel elk kind tot resultaat leiden, ongeacht achtergrond, leeftijd of aanleg.

    • Fokke Buwalda Hoofddorp