Critici bedenken slogan voor D66

D66 heeft een `mission statement' nodig. Op een verkiezingsbijeenkomst in Utrecht reikte de kritische partijgroep Opschudding gisteravond een leuze aan die luidt: `D66 bestaat als sociaal-liberale partij om een duurzame en open samenleving op te bouwen, waarin de mens zich ontplooit in solidariteit met anderen'.

De slogan maakt deel uit van het pamflet De Voorzet, waarmee binnen de partij een discussie moet worden aangewakkerd over een scherper sociaal-liberaal profiel voor D66. De groep Opschudding wil afrekenen met de oude anti-dogmatische houding binnen die partij die vooral werd uitgedragen door oud-leider Van Mierlo. ,,D66 heeft een groot dogma gecreëerd: het dogma dat D66 als partij niet benoemd mocht worden'', zo valt in het pamflet te lezen.

In het gisteren gepresenteerde document worden vier `sociaal-liberale kernwaarden' gedefinieerd: vrijheid, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en democratie. Daarnaast wordt een groot aantal dilemma's aangestipt waarin de vier kernwaarden op gespannen voet met elkaar kunnen verkeren. Deze dilemma's zijn bedoeld om binnen de partij een debat over beginselen uit lokken.

D66-leider Thom de Graaf zei blij te zijn met het pamflet van Opschudding. Tegelijk toonde hij zich teleurgesteld over de magere analyse van actuele politieke en maatschappelijke problemen in het discussiestuk en de wijze waarop deze zouden moeten worden opgelost. Ook miste hij `radicaliteit'. In het document wordt niet gesproken over een radicale hervorming van het politieke bestel, zoals D66 in het verleden als haar opdracht zag.

VVD-fractieleider Dijkstal heeft gisteravond de PvdA en D66 uitgedaagd wat betreft het asielbeleid. ,,Alle VVD-voorstellen op het gebied van asielbeleid mogen wat mij betreft worden afgeschoten. Maar dan moeten er andere voorstellen op tafel komen die op korte termijn het probleem aanpakken''. Hij zei dat op een partijbijeenkomst op Schiphol. ,,Als de PvdA moeite heeft met het terugsturen van Bosniërs, dan mag dat. Maar ik begrijp zware woorden als onaanvaardbaar niet. Het is in Duitsland allang praktijk.''

Dijkstal bepleitte op Schiphol tevens dat de luchthaven als een normaal bedrijf met een hindervergunning gaat werken. Dat houdt ook in dat de luchthaven milieuonvriendelijke toestellen moet kunnen weigeren.