CAO voor baggeraars

De baggeraars krijgen er in een nieuwe CAO in vijftien maanden 3,5 procent loon bij. Gisteren hebben bonden en de Vereniging voor Waterbouwers in Bagger-, Kust- en Oeverwerken daarover een principeakkoord bereikt. De overeenkomst die ingaat op 1 januari van dit jaar laat de lonen op 1 april stijgen met 2 procent, op 1 juli en op 31 december met de prijscompensatie en op 1 januari nog eens met 1 procent. De prijscompensatie is gebonden aan een maximum van een half procent. Is het meer, dan wordt dat per 31 maart volgend jaar in de lonen verwerkt.