Belastingvrij verkopen prolongeren

Duitsland heeft gisteren voorgesteld de afschaffing van accijnzen op belastingvrije inkopen bij reizen tussen landen van de Europese Unie met drie jaar op te schorten. De BTW zou wel per 1 juli worden afgeschaft.

Het voorstel gisteren op een Europese top in Königswinter kreeg warme steun van Groot-Brittannië en Frankrijk. Denemarken verzette zich echter hevig en Nederland is terughoudend.

In 1991 hadden de EU-lidstaten unaniem besloten belastingvrij winkelen af te schaffen, omdat het in strijd is met de interne markt. Onder druk van onder andere Groot-Brittannië en Duitsland hebben de staats- en regeringsleiders in december besloten de Commissie nog eens te laten kijken naar het afschaffen van belastingvrij winkelen voor reizen tussen landen van de EU. De Europese Commissie publiceerde vorige week een rapport waarin ze blijft bij het standpunt dat deze zomer een einde moet komen aan duty free winkelen.

De Belgische premier Dehaene zei gisteravond verwonderd te zijn dat Duitsland nu het voorstel, dat in tegenspraak is met het Commissie-advies, op tafel legde. ,,Die werkwijze geeft aan dat men de Commissie wantrouwt in haar conclusies', aldus Dehaene. ,,De Nederlandse positie is bekend', zei premier Kok. ,,In 1991 is besloten de duty free af te schaffen en er is genoeg tijd geweest voor de voorbereiding.' Kok zei in december op de top van Wenen dat ,,enige geste' van zijn kant wel mogelijk zou kunnen zijn, bijvoorbeeld door de datum te verschuiven van 1 juli 1999 naar de winter. Nu is het volgens hem aan de Europese ministers van Financiën die op 15 maart het onderwerp bespreken.

De afgelopen jaren is een zware lobby op gang gekomen van tegenstanders van het afschaffen van belastingvrij winkelen - onder meer de luchthavens - die argumenteren dat in Europa 136.000 banen op het spel staan. Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk hebben zich krachtig achter hun lobby geschaard, met als argument dat belastingvrij inkopen de burger dichter bij Europa brengt. Nederland en Denemarken zijn de grootste tegenstanders van uitstel van de uitvoering van het besluit, dat in 1991 onder Nederlands voorzitterschap werd genomen. ,,Besluit is besluit', heeft minister Zalm herhaaldelijk gezegd.De Europese Commissie liet vorige week juist weten dat van banenverlies nauwelijks sprake zal zijn. De Commissie betoogt al jaren dat er geen rechtvaardiging is voor het voortzetten van de belastingvrije verkopen omdat dit niet eerlijk is tegenover de normale handel die wel btw dient te berekenen. Het rapport van de Commissie stelt zelfs dat een einde van de belastingvrije verkopen miljarden euro extra zal opbrengen en daarom een gunstige uitwerking zal hebben op de Europese werkgelegenheid.

Duitse handelaren in belastingvrije goederen willen een afschaffing van de regeling aanvechten bij het Europese Hof van Justitie.

Belastingvrij

In het artikel Belastingvrij verkopen prolongeren (in de krant van zaterdag 27 februari, pagina 19) staat dat Duitsland heeft voorgesteld de afschaffing van accijnzen op belastingvrije inkopen bij reizen tussen landen van de Europese Unie op te schorten. Daar had moeten staan de invoering van accijnzen. Duitsland wil de btw wèl per 1 juli invoeren.

    • Birgit Donker