Weinig animo voor `second opinion'

Werkgevers en werknemers vragen zelden een tweede oordeel (second opinion) bij geschillen over arbeidsongeschiktheid. Uit onderzoek van TNO Arbeid blijkt dat in nog geen 1 procent van de gevallen werknemers het eerste oordeel van de werkgever of keuringsarts aanvechten en een nieuwe keuring aanvragen. Bij onenigheid over hervatting van het werk in het eerste ziektejaar kunnen werknemers en werkgevers sinds 1994 een onafhankelijke deskundige inschakelen. (ANP)