Wachtlijsten ouderenzorg

De zorgverzekeraars hebben van staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) 81 miljoen gulden gekregen voor de bestrijding van de wachtlijsten in de ouderenzorg. Het geld is over de regionale zorgkantoren, die door de zorgverzekeraars worden beheerd, verdeeld. Daarbij is rekening gehouden met de noden en met het verwachte aantal 75-plussers in 2005. De staatssecretaris wil voor 1 juli weten hoe het geld precies wordt besteed, zo schrijft ze vandaag aan Zorgverzekeraars Nederland. Verwacht wordt dat het geld vooral wordt gebruikt voor uitbreiding van de verpleeghuis- en thuiszorg. Voorlopig heeft Vliegenthart op verzoek van de Tweede Kamer van dit bedrag 18 miljoen gulden gereserveerd voor het zogeheten `persoonsgebonden budget'. Voor dit definief wordt toegezegd, wil ze weten waarom het budget daarvoor almaar niet wordt opgemaakt.