Twaalf prijzen voor markeren van 2000

Het Tweede-Kamerlid Hella Voûte (VVD) heeft de organisatie ter hand genomen van een reeks activiteiten in Nederland ter markering van het jaar 2000. Het gaat om projecten voor cultuur, wetenschap, economische en technologische innovatie. Het Kamerlid geeft hiermee vervolg aan een prijsvraag voor millenniumplannen die NRC Handelsblad in 1995 heeft uitgeschreven.

Het nieuwe initiatief is gericht op twaalf projecten die worden gekoppeld aan de twaalf Nederlandse provincies. Elke maand van het jaar 2000 staat per provincie een thema centraal, zo is het voornemen. Daarbij wordt onder meer per provincie een `millenniumprijs' uitgereikt aan jonge kunstenaars, onderzoekers of ondernemers.

Voor de organisatie van de twaalf projecten wordt komende maand een stichting opgericht. Architect prof. Cees Dam, oud-president-directeur Martin Schröder van Martinair, president-directeur Ton Risseeuw van automatiseringsbedrijf Getronics, het Delftse TU-collegelid prof. Guus Berkhout en de actrice Cox Habbema nemen zitting in het bestuur. Naar meer bestuursleden (kunstenaars, schrijvers) wordt nog gezocht. Ministers Jorritsma (Economische Zaken) en minister Hermans (Onderwijs) hebben geld toegezegd voor realisering van winnende plannen.

Het bestuur van de op te richten stichting zal zich als eerste buigen over de keuze van de twaalf millenniumthema's. Daartoe zullen in ieder geval behoren: beeldende kunst, podiumkunst, literatuur, elektronische snelweg, wetenschap en ondernemerschap.

In de plannen van Voûte wordt de uitreiking van de twaalf millenniumprijzen gekoppeld aan ,,een multimediapresentatie'' die onder naam Tournee 2000 de twaalf provincies zal aandoen.

Voûte is tot haar initiatief gekomen omdat de millenniumwisseling ,,tot nu toe alleen maar negatieve aandacht heeft gekregen door het computerprobleem''. Zij wil graag ,,enthousiame losmaken'' en ,,jong talent stimuleren in dat prachtige jaar 2000, dat de 20-ste en de 21-ste eeuw met elkaar verbindt''.

Bij een prijsvraag die NRC Handelsblad enkele jaren geleden uitschreef, kwamen ruim vierhonderd inzendingen binnen voor culturele, wetenschappelijke en maatschappelijke millenniumactiviteiten.

In juni 1995 droeg NRC Handelsblad de verdere begeleiding van millenniumplannen over aan een onafhankelijke stichting, IJkjaar 2000, die onder meer fondsen zou werven voor realisatie van inzendingen. De stichting is daarin niet geslaagd en werd korte tijd later opgeheven.

De nieuwe stichting voor millenniuminitiatieven, die de naam Nederland Cultuur & Innovatie 2000 moet krijgen, zal zich op vrijdag 26 maart presenteren in de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer.

www.hella-voute.net/2000

    • Gijsbert van Es