Singapore verhoogt overheidsuitgaven

De regering van Singapore verhoogt het financieringstekort tot 5,1 miljard Singaporese dollar (6 miljard gulden) om de bestedingen met 5,6 procent te verhogen. Het tekort – 3,5 procent van het bruto nationaal product – wordt betaald uit reserves die door eerdere begrotingsoverschotten zijn ontstaan. Dat heeft de minister van Financiën, Richard Hu, vandaag bekendgemaakt. Tot 1998 had Singapore meer dan tien jaar lang een begrotingsoverschot. Minister Hu zei dat 1999 ,,opnieuw een moeilijk jaar'' wordt. De regering staat er volgens hem borg voor dat de inkomsten en uitgaven ,,op de langere termijn'' met elkaar in evenwicht blijven. (AP)