Schröder doet beloftes aan bedrijven

De Duitse bondskanselier Gerhard Schröder (SPD) heeft het bedrijfsleven verbetering bij de belastingen beloofd. De kanselier zei dat zowel werkgevers als vakbonden bij de verdere uitwerking van de belastinghervorming zullen worden betrokken.

Schröder deed zijn toezegging gisteren tijdens de tweede gespreksronde in Bonn met vertegenwoordigers van bonden en werkgevers voor een `Alliantie voor Werk'. Na afloop zei de kanselier dat een werkgroep onder leiding van minister van Financiën Oskar Lafontaine (SPD) voorstellen zal doen voor hervorming van de ondernemersbelastingen en de milieubelasting. Werkgevers en ook sommige vakbondsleiders pleiten ervoor de verlaging van de vennootschapsbelasting van 45 naar 35 procent volgend jaar in plaats van in 2002 in te voeren.

Schröder zei dat beslissingen over belastingen voortaan de instemming van de partners aan de `Alliantie voor Werk' moeten hebben. De kanselier wil tegemoet komen aan de scherpe kritiek van het Duitse bedrijfsleven op de belastingplannen van zijn rood-groene regering, waarbij ontlasting van de modale inkomens indirect wordt betaald met het schrappen van aftrekposten voor het bedrijfsleven. Gisteren nog dreigde de grootste verzekeraar Allianz zijn activiteiten uit Duitsland terug te trekken. Allianz is met een omzet van 90 miljard mark in 1998 en 100.000 werknemers een van de grote werkgevers in Duitsland.

Allianz-bestuurslid Helmut Perlet waarschuwde ervoor dat de belastingvoorstellen alleen al zijn onderneming die tot de tien grootste verzekeraars ter wereld hoort zeker 2,5 miljard mark kosten. Vooral kleinere en middelgrote verzekeraars worden door de plannen in hun existentie bedreigd, meende Perlet. Eerder al liep het midden- en kleinbedrijf tegen de belastingvoorstellen van de regering te hoop.

Schröder is veel aan de steun van het bedrijfsleven gelegen om zijn `Alliantie voor Werk' te kunnen uitvoeren, die moet leiden tot maatregelen om de economische groei, investeringen en werkgelegenheid te stimuleren. De regering heeft bestrijding van de hoge werkloosheid van 4,4 miljoen tot belangrijkste prioriteit van haar beleid gemaakt. Nu de groei in Duitsland dit jaar verder terugvalt wordt gevreesd dat de werkloosheid verder zal stijgen. Vorige maand waren er al 200.000 meer werklozen dan de maand ervoor. De regering is extra bezorgd nu blijkt dat de groei al in het laatste kwartaal van 1998 met 0,4 procent is gedaald. Economische experts schatten dat de groei daardoor onder de geraamde 2 procent zal uitkomen. Wel gunstig is dat de inflatie in januari tot een minimum is gedaald. Werkgeversvoorzitter Dieter Hundt deed gisteren in Bonn het voorstel een commissie in te stellen zoals de `Stichting van de Arbeid' in Nederland, die richtlijnen voor CAO-besprekingen aangeeft. ,,Als we de loonpolitiek niet bespreekbaar maken, hebben deze bijeenkomsten geen zin'', aldus Hundt. Ook Schröder en vakbondsleider Hubertus Schmoldt van IG Mijnbouw, Chemie en Energie willen de CAO-politiek bij de rondetafelgesprekken betrekken.

    • Michèle de Waard