Prachtige provincies

Rekeningrijden? Nee, liever camera's voor de veiligheid op straat (CDA). Geen opvang meer voor uitgeprocedeerde asielzoekers (VVD, PvdA). Weg met al die politieke ruzies over het asielbeleid, liever even geen politiek maar een staatscommissie (D66). Nee, liever een parlementaire enquête (GroenLinks). De Nederlander hoefde deze week maar even in de krant te kijken of de radio of tv aan te zetten en hij wist dat er volgende week verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn.

Met de provinciale volksvertegenwoordiging en het daaruit gekozen dagelijks bestuur, de Gedeputeerde Staten, is veel mis, zo moet de Nederlander deze week ook zijn opgevallen. Uit een enquête van deze krant onder Statenleden bleek (gisteren) dat deze volksvertegenwoordigers vinden dat maar heel weinig mensen wat van hun provinciaal bestuur weten. De minister van Binnenlandse Zaken, een kroongetuige als het ware, maakt zich zorgen over de slechte opkomst van de kiezers. Hij ziet, als het zo door gaat, niet zo gek veel toekomst meer voor de provincie in haar huidige vorm. De meeste commissarissen van de koningin zijn razend, zij verwijten minister Peper trouwens bovenal een slechte timing.

De TROS, die zichzelf als de grootste familie van Nederland aanprijst, heeft zo gezien een profetische geest gehad door voor vanavond de documentairefilm Mens en Provincie te laten maken. Nee, het gaat daarbij niet om een requiem voor een bijna dode. Integendeel, de bedoeling van deze onderneming is om de kijker te laten zien wat de provincie voor haar of hem betekent, dat zij een belangrijke rol speelt voor natuur en milieu, cultuur en welzijn, werk en economie.

Om elk misverstand te voorkomen, is de film `in nauwe samenwerking met de provincies' gemaakt. Zodoende zijn er tegen een achtergrond van almaar mooie plaatjes van `ons democratische land' `waar we de dingen graag tot in de puntjes regelen' slechts tevreden landgenoten te zien en te horen, die elkaar in lof voor de prestaties van de provincie overtreffen. Zo is een prachtstoet van gelukkigen ontstaan: scholieren, bejaarden, sportliefhebbers, recreanten, glastuinbouwers, restaurateurs van oude schepen en anderen die de zegeningen van de provincie hebben mogen leren kennen. Wie zich aangesproken voelt, kan zelfs zeggen: de opkomst van volgende week woensdag krijgt vanavond een duw omhoog. Nou ja, een duwtje.

Mens en Provincie, Ned.2, 18.59-19.41u.

    • J.M. Bik