Onveiligheid door meer pompstations

Een uitbreiding van het aantal benzinepompen langs de snelweg zal door de toename van het aantal op- en afritten tot onveilige verkeerssituaties leiden.

Dat staat in een nog vertrouwelijke brief van minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) die vandaag in het kabinet besproken zou worden. Minister Jorritsma (Economische Zaken) wil om de concurrentie te bevorderen het aantal pompen langs de snelweg uitbreiden van 250 tot 400.

Netelenbos rakelt met haar brief de discussie over de liberalisering van de benzinemarkt weer op, tot grote onvrede van het ministerie van Economische Zaken. EZ vindt het opmerkelijk dat een kabinetsbesluit, dat vorig jaar met volledige instemming werd genomen, nu weer ter discussie wordt gesteld. Ook het feit dat Netelenbos een argument, dat eerder al door de oliemaatschappijen is aangevoerd, gebruikt om de liberalisering aan de orde te stellen, valt bij EZ niet in goede aarde.

Het kabinet hoopt vandaag een oplossing te vinden voor de manier waarop de 150 mogelijk nieuwe locaties voor pompstations geveild zullen gaan worden. De gedachte is dat de grote oliemaatschappijen, die een groot marktaandeel hebben, zullen worden achtergesteld bij de verdeling van de locaties.