Joodse en niet-joodse tegoeden op Internet

Het ministerie van Financiën plaatst ,,op korte termijn'' op Internet een lijst met ruim tienduizend namen van oorlogsslachtoffers die tegoeden kunnen opeisen die door de overheid in beheer zijn genomen. Dat schrijft minister Zalm (Financiën) aan de Tweede Kamer.

Het betreft spaar- en effectenrekeningen van joodse en niet-joodse Nederlanders.

Na de Tweede Wereldoorlog zijn deze tegoeden niet opgeëist door de eigenaren van de rekeningen of hun nabestaanden. Deels is dit het gevolg van een fout van Financiën, dat in 1979 alleen de namen heeft gepubliceerd van Nederlanders die een tegoed van meer dan honderd gulden in de overheidskas hadden zitten. Het ministerie ging er toen ten onrechte van uit dat de aanspraken onder de honderd gulden inmiddels waren verjaard. Later bleek evenwel dat voor alle tegoeden een verjaringstermijn van 60 jaar geldt.

Niettemin beschikt Financiën over voldoende documenten om ongeveer 8.000 namen van rechthebbenden op tegoeden van minder dan honderd gulden op Internet te kunnen zetten.

In totaal betreft het hier een bedrag van 23.000 gulden, het gaat in individuele gevallen dan ook om bedragen van enkele dubbeltjes, soms om een paar cent. Over deze bedragen zal geen rente worden betaald, wel over bedragen boven de honderd gulden.