`Japan moet reflatiebeleid voeren'

Japan zou een `reflatiebeleid' (meer geld in omloop brengen) moeten gaan volgen om de recessie af te zwakken. Dat heeft onderdirecteur Stanley Fisher de regering in Tokio vandaag in een interview met Reuters televisie geadviseerd. Fisher meent dat het Japanse beleid voor financiële stimulering van de economie nu tot het uiterste is gegaan. Dat beleid moet in het nieuwe belastingjaar worden voortgezet, meent hij, maar tevens wordt het tijd om het monetaire beleid te versoepelen. Japan moet nu niet de nadruk leggen op beperking van de inflatie, meent Fisher. Letterlijk zei hij: ,,Ik ben er niet zeker van of een anti-inflatiebeleid op dit moment nog nodig is in Japan. In het algemeen ben ik daar een voorstander van, maar in een (crisis)periode als deze is het niet slecht om een reflatiedoel te hanteren.'' (Reuters)