Interesse in opleiding leraar daalt

Het aantal studenten dat dit jaar is begonnen met tweedegraads lerarenopleiding of een opleiding verpleegkunde aan een hogeschool is gedaald. Dit blijkt uit cijfers die de HBO-raad gisteren bekend maakte.

Voor beide sectoren is die ontwikkelingen zorgelijk, aldus de HBO-raad. Er dreigt een tekort aan verpleegkundigen en het tekort aan tweedegraadsleraren zal nog toenemen.

In 1997 meldden zich nog ruim 5.100 nieuwe studenten voor de tweedegraads lerarenopleiding aan. Vorig jaar waren het er nog maar ruim 4.000, een daling van 21 procent. Het aantal studenten dat met een opleiding verpleegkunde begon, daalde met vijf procent.

Deze afname staat in schril contrast met de instroom in het hoger beroepsonderwijs in zijn geheel. Dit studiejaar trokken de hogescholen vijf procent meer leerlingen dan het jaar daarvoor. In totaal schreven ruim 90.000 studenten zich in. Verspreid over alle studiejaren tellen de hogescholen meer dan 285.000 studenten.

Vooral de deeltijdstudies in het HBO waren populair. Daarvoor schreven zich achttien procent meer studenten in dan vorig jaar. Nog groter was de stijging bij de relatief nieuwe opleidingsvorm waar leren wordt afgewisseld met werken. Hier verdubbelde het aantal nieuwe studenten tot ruim duizend.

Tot de grote stijgers behoort de opleiding tot leraar in het basisonderwijs. In 1998 trokken de pabo's 25 procent meer leerlingen. Desondanks kunnen de opleidingen niet geheel voldoen aan de vraag naar leerkrachten, aldus de HBO-raad. Onder meer door de klassenverkleining is het tekort aan onderwijzers groot.

Het hoger economisch onderwijs zit evenwel in de lift.