Grote verschillen AOW-inkomens

De inkomensverschillen van AOW'ers zijn volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek groot. De meeste mensen ouder dan 65 hebben naast hun AOW nog inkomsten uit aanvullend pensioen, vermogen en huuresubsidie. Een kwart van de AOW'ers heeft maandelijks meer dan 3.000 gulden aan extra inkomsten, een kwart heeft minder dan 500 gulden extra.