Getronics doet software Baan in ban

Het automatiseringsbedrijf Getronics levert sinds 1997 nauwelijks meer softwarepakketten van Baan. Volgens bestuursvoorzitter A. Risseeuw heeft Baan personeel dat door Getronics is opgeleid ,,weggeroofd''.

Getronics verkoopt alleen nog producten van Baan wanneer klanten daar uitdrukkelijk om vragen. ,,Het betrof goed opgeleide mensen'', aldus Risseeuw. ,,Zoiets doe je niet.'' Getronics gebruikt nog wel Baan-software in het eigen bedrijf. Risseeuw deed zijn uitspraak vanmorgen na afloop van een persconferentie waar hij een toelichting gaf op de jaarcijfers. Getronics verwacht dat de markt voor automatiseringsdiensten waarop het bedrijf zich beweegt dit jaar ongeveer evenveel zal groeien als in 1999. Toch is Risseeuw voorzichtig. Het millenniumprobleem maakt Getronics onzeker over de omzet- en resultaatsontwikkeling in het volgend jaar. Volgens de bestuursvoorzitter hebben met name middelgrote bedrijven een belangrijke achterstand opgelopen in de oplossing daarvan. ,,Het is mogelijk dat bedrijven die het probleem op het laatste moment oplossen toch nog voor vraag zorgen'', zegt hij. Maar het is volgens Risseeuw ook mogelijk dat de vraag van de afnemers in de tweede helft van dit jaar plotseling wegvalt.

Iets meer dan twee maanden voor zijn vertrek (per 1 mei van dit jaar) kon Risseeuw een netto-winstgroei presenteren van 33 procent naar 240 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat nam toe met 35 procent naar 319 miljoen gulden, de omzet met 25 procent naar bijna 3,5 miljard. De winst per aandeel groeide met 31 procent naar 2,69 gulden. De operationele marge (bedrijfsresultaat als percentage van de omzet) van Getronics groeide naar een recordniveau van 9,2 procent. Een van de redenen dat Getronics de marges heeft weten te verhogen is volgens Risseeuw dat het percentage zogenoemde flexwerkers is teruggelopen van 15 procent van het totaal aantal medewerkers naar 10 procent. Onder flexwerkers verstaat Getronics gespecialiseerde automatiseerders die niet in loondienst zijn van het bedrijf, maar hun diensten aanbieden via bijvoorbeeld een zelfstandige onderneming. Deze werknemers zijn relatief duur.

Mede dankzij overnames van automatiseringsbedrijven in Spanje en Noorwegen groeide het aantal medewerkers van Getronics met 54 procent naar 12.500. In het afgelopen jaar behaalde Getronics 35 procent van zijn omzet in het buitenland. Van de buitenlandse omzet wordt tweederde in Scandinavië (Noorwegen en Denemarken) gerealiseerd en ongeveer een kwart in Spanje.

Behalve het onderdeel distributie slaagden alle bedrijfsonderdelen van Getronics erin de marge te verbeteren. Het bedrijfsonderdeel distributie levert apparatuur (onder meer computers) aan grote bedrijven waaronder Océ en ASM Lithography. In dit marktsegment is een felle prijzenslag gaande. Ook in de andere onderdelen van Getronics wordt omzet behaald met de levering van apparatuur.