Dijkstal bepleit terugsturen van 23.000 Bosniërs

VVD-leider Dijkstal wil dat de 23.000 Bosniërs in Nederland dit voorjaar terugkeren naar hun land.

Ook erkende vluchtelingen met een A-status onder de 23.000 Bosniërs moeten terug, vindt hij. Nederlandse militairen moeten langer in Bosnië blijven om bij de terugkeer te helpen.

Dijkstal zei dit gisteravond op een campagnebijeenkomst van de VVD in Rotterdam. Daar bepleitte hij tevens een beperking van de rechtshulp voor asielzoekers en een betere afhandeling van de allereerste fase in de asielprocedure, om de economische vluchtelingen sneller te kunnen scheiden van de echte vluchtelingen.

Die eerste fase mag wat de VVD betreft best vier dagen duren. Nu zijn dat er nog twee. De VVD neemt daarbij langere wachtlijsten en een sobere opvang in bijvoorbeeld tentenkampen van wachtende asielzoekers op de koop toe.

Vorig najaar ontstonden spanningen in de coalitie toen de VVD het terugsturen van de Bosniërs met de A-status bepleitte, en D66 daar aanvankelijk ook voor te vinden was. Later trokken de Democraten die steun weer in.

De VVD is echter altijd aan het terugsturen blijven vasthouden, mede omdat Duitsland dat ook doet. Dijkstal zei dan ook gisteravond dat de meeste van zijn voorstellen ,,niets nieuws onder zon'' waren.

Hij bracht ze echter opnieuw in, omdat hij verwacht nu meer kans te maken op realisatie ervan aangezien de stroom asielzoekers veel groter is dan verwacht: tussen de 62.000 en 66.000 dit jaar en volgend jaar. Bovendien heeft zijn partijgenoot, minister de Grave van Defensie, de hulp van militairen toegezegd bij de terugkeer van de Bosniërs. De coalitiegenoten van de VVD, PvdA en D66, wezen het VVD-voorstel gisteravond direct van de hand. PvdA-fractievoorzitter Melkert noemde het ,,onaanvaardbaar''. ,,Mensen op transport zetten vind ik echt niet kunnen'', zei hij op een partijbijeenkomst in Weert. Ook D66-leider De Graaf vindt het plan niet realistisch. Hij vraagt zich af of Dijkstal wel goed over het voorstel heeft nagedacht. ,,Je kan niet 23.000 Bosniërs nu op de trein zetten'', aldus De Graaf. Minister Van Boxtel (D66, grote steden- en minderhedenbeleid) zei op een bijeenkomst in Hilversum zich te ergeren aan de verkiezingsretoriek over asielzoekers. ,,Liever een paar zetels minder met een genuanceerd verhaal, dan een paar meer met soundbytes over asielzoekers'', aldus Van Boxtel.

Vanmorgen zei Dijkstal dat, behalve een versobering van de asielprocedures, ook een harde aanpak van mensensmokkelorganisaties nodig is die munt slaan uit het vluchtelingenprobleem.

Hij deed dat tijdens de presentatie in Den Haag van een boek over mensensmokkel van oud-ANP-journalist Godfroid en NRC Handelsblad-journalist Vinckx.

Dijkstal zei dat in handels- en ontwikkelingsverdragen met landen waar mensensmokkelaars professioneel actief zijn, afspraken moeten worden gemaakt om die criminele organisaties aan te pakken.