Zorg over Betuwelijn

Aantal inwoners: 1.895.656

Oppervlakte: 5.143 km²

Aantal gemeenten: 78

Provinciale Staten: VVD 20, CDA 19, PvdA 13, D66 7, SGP 4, RPF/GPV 4, GroenLinks 3, AOV/Unie 55+ 3, PNG 1, SP 1

Gedeputeerde Staten: CDA 2, PvdA 2, VVD 2, D66 1

Adres: Markt 11, Arnhem

(026) 359 91 11

Fax (026) 359 94 80

Internet: www.gelderland.nl

Als het om reclamespotjes gaat, is het CDA in Gelderland de onbetwiste winnaar van de Statenverkiezingen 1999. Geen enkele andere partij is zo massaal met haar standpunten op de regionale radio en televisie aanwezig. Volgens het CDA gaat het in de provincie om `een leefbare stad en platteland' en om `bedrijvigheid in een schone omgeving'. Het zijn opvattingen die zonder twijfel door alle andere partijen worden gedeeld, en dat mag geen wonder heten: net als bij de verkiezingen van vier jaar geleden is het voor de partijen moeilijk zich te onderscheiden.

Neem de discussie over het landelijk gebied, die in Gelderland al langere tijd wordt gevoerd. Hoe moet het verder met het platteland? De PvdA wil een verdere ontwikkeling van de natuur, een gevarieerder landschap en bescherming van het milieu. Bovendien moet de leegloop van het platteland worden tegengegaan. De meeste andere partijen kunnen daar niet tegen ingaan. De SGP pleit nog wel voor het bevorderen van kamperen bij de boer, terwijl het CDA de behoeften van `een leefbaar platteland' wil afstemmen op een `gezonde positie van de centrumgemeenten'. De VVD houdt het erop dat streekplannen niet mogen leiden tot ontvolking van het platteland.

De afgelopen vier jaar is er in Gelderland veel te doen geweest om onder andere de komst van de Betuwelijn, de bouw van het stadion Gelredome, de aanleg van een nieuwe Nijmeegse woonwijk in de Over-Betuwe en om de grootschalige ontzandingen bij Maasbommel.

Dergelijke grote projecten zijn de komende vier jaar niet te verwachten (al zijn de procedures voor de ontzandingen nog niet helemaal afgerond). Als het gaat om ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, zijn alle partijen het erover eens dat nieuwbouw voornamelijk moet worden geconcentreerd in Vinex-gebieden en in de stedelijke gebieden langs het spoor.

Wat betreft verkeer en vervoer vragen de meeste partijen aandacht voor de bouw van het `multimodaal' transportcentrum bij Valburg, een overslagpunt voor de Betuwelijn. Bovendien is er grote zorg over de aanleg van de Noordtak van de Betuwelijn, via Arnhem en Velp richting Overijssel en het Duitse achterland. Zoals de plannen er nu liggen, gaat het goederenvervoer in eerste instantie over bestaand spoor en dat zint de Gelderse politiek niet. Zo pleit de RPF/GPV-fractie ervoor de Noordtak in zijn geheel in Duitsland aan te leggen. SGP n GroenLinks zijn zelfs tegen de gehele Betuwelijn.

Volgens het huidige college van Gedeputeerde Staten dient het nieuwe college zich op vijf hoofdthema's te concentreren. In een soort politiek testament lieten GS enkele weken voor de verkiezingen weten dat het de komende vier jaar moet gaat om een andere aanpak van het waterbeheer langs de rivieren en in de polders, om de aanpak van problemen rond de mobiliteit (vooral in het knooppunt Arnhem-Nijmegen), om de ontwikkeling van de grote steden, om bestuurlijke heroriëntatie en om een antwoord op de problemen rond de veehouderij, en dan vooral de varkenshouderij.

    • André Ritsema